DENUMIREA   DEPARTAMENTULUI

EDUCAŢIE   FIZICĂ

FACULTATEA

Educaţie   Fizică şi Sport

DIRECTOR   DEPARTAMENT

Prof.   univ. dr. Niculescu Ionela Ioana

CONSILIUL   DEPARTAMENTULUI

Prof. univ. dr. Niculescu Ionela Ioana

Lect. univ. dr. Popescu Corina

Lect. univ. dr. Stancu Maura

DESCRIERE   GENERALA

Disciplinele   predate în cadrul Departamentului Educaţie Fizică sunt fundamentale în   pregatirea profesorilor de educaţie fizică şi au fost prevazute în planul de   învaăţământ încă de la înfiinţarea Facultăţii de Educaţie fizică şi Sport.   Prin preocuparea continuă a membrilor departamentului, disciplinele teoretice   şi practice au fost dezvoltate şi modernizate şi asigură pregatirea   studenţilor la nivel european. Departamentul Educaţie Fizică administrează  participarea personalului academic în programele de studiu licenţă, master şi   doctorat care se desfăşoară în cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport   din Piteşti.

Cadrele   didactice ale departamentului sunt în proporţie de 100 % doctori în domeniu.

Profesorii   universitari doctori Lador Ion Ioan si Mihailescu   Nicolae sunt conducatori de doctorat în cadrul I.O.S.U.D. Universitatea din   Pitesti – domeniul Educatie Fizica si Sport

PROGRAME   DE STUDII GESTIONATE

TIPUL  

Licenta,Master

DENUMIREA

Durata

Licenta

Educaţie   Fizică şi Sportivă

3   ani

 

 

 

Master

Sport,   Turism şi Activităţi de Timp Liber

2   ani

Activităţi   motrice extracurriculare şi curriculare

2   ani

STAFF

Functia   didactica

Numele   si prenumele

 

Prof.   univ. dr.

Lador   Ion Ioan – profesor asociat

Prof.   univ. dr.

Mihailescu   Nicolae – profesor asociat

Prof.   univ. dr.

Nastase   Viorel

Prof.   univ. dr.

Niculescu   Ionela

Prof.   univ. dr.

Mihaila   Ion

Conf.   univ. dr.

Fleancu   Leonard

Conf.   univ. dr.

Mihailescu Liviu

Conf.   univ. dr.

Cojanu Florin

Conf.   univ. dr.

Trandafirescu Gabriel

Lect.   univ. dr.

Popescu Corina

Lect.   univ. dr.

Amzar   Elena Luminita

Lect.   univ. dr.

Stancu   Maura

Lect.   univ. dr.

Hristache   Diana

Lect.   univ. dr.

Mateescu   Adriana

Lect.   univ. dr.

Rada Larisa

Lect.   univ. dr.

Ghimisliu Florin

Asist.   univ. dr.

Visan Paul

Asist.   univ. dr.

Gionea   Bogdan

CERCETARE   ŞTIINŢIFICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La   nivelul Departamentului Educaţie Fizică sunt abordate urmatoarele direcţii de   cercetare:

  •   Studiu privind nivelul psihomotric al studenţilor   anului I din cadrul Universităţii din Piteşti;
  •   Studiul potenţialului bio-psihomotric al   populaţiei şcolare din învaăţământul liceal la nivelul judeţului Argeş;
  •   Măsurare şi evaluare motrică în sportul de   performanţă
  •   Studiu privind relaţia forţă-viteză la   nivelul trenului inferior prin teste specifice, indici de elasticitate, aprecierea   procetului de fibre roşii, forţă maximă explozivă, indicele Zanon.

Cadrele   didactice ale Departamentului Educaţie Fizică contribuie la organizarea şi   desfăşurarea sesiunii de comunicări ştiinţifice anuale şi, de asemenea, susţin   prin activitatea de cercetarea, apariţia trimestriala a revistei Journal   of Physical Education and Sport.

ALTE   ACTIVITĂŢI

Cadrele   didactice ale Departamentului Educaţie Fizică organizează semestrial   competiţii sportive pentru studenţii Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport   şi pentru studenţii de la celelalte facultăţi ale Universităţii din Piteşti.

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto