DESCRIERE GENERALĂ

Facultatea de Educaţie   Fizică şi Sport a fost înfiinţată, ca specializare în cadrul Secţiei Biologie   a Institutului Pedagogic de 3 ani din Piteşti, în anul 1971 şi funcţionează   până în anul 1980.

După Revoluţia din   decembrie 1989, întregul învăţământ superior românesc a suferit transformări   majore. Astfel, în anul 1990, a luat fiinţă Universitatea din Piteşti.   Incepând cu anul 1991 s-a reânfiinţat specializarea Educaţie Fizică şi Sport   în cadrul Facultăţii de Ştiinţe, ca în anul 2000 să se desprindă din cadrul   acestei facultăţi ca Facultate de Educaţie Fizică şi Sport.

Intregul proces de   învăţământ se desfăşoară pe baza sistemului european de credite   transferabile, studenţii parcurgând facultativ modulul psiho-pedagogic, care   le permite desfăşurarea activităţilor profesionale, în toate ciclurile de   învăţământ preuniversitar şi universitar.

Recunoaşterea   prestigiului ştiinţific al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport s-a   materializat prin acordarea calităţii de Instituţie Organizatoare de Doctorat   începând cu anul 2003, astăzi avand un numar de 8 conducatori de doctorat, cu   peste 100 teze finalizate.

Aceştia sunt:   Prof.univ.dr. Ioan Lador, Prof.univ.dr. Dumitru Colibaba Evuleţ,   Prof.univ.dr. Pierre de Hillerin, Prof.univ.dr. Gheorghe Simion - din 2003;   Prof.univ.dr. Spiridon Horaţiu Mugurel Niculescu din 2004;   Prof.univ.dr.Georgescu Luminiţa, Prof.univ.dr. Mihăilescu Liliana din anul  2007, Prof.univ.dr. Mihăilescu Nicolae din 2009.

De asemenea, începand   cu anul 2001 s-a înfiinţat sub conducerea facultăţii şi în colaborare cu   Institutul Naţional de Cercetare în Sport Bucureşti, Centrul de Cercetare   pentru Performanţă Umană.

După terminarea   studiilor universitare şi susţinerea examenului de licenţă, absolvenţii vor   primii:

 • Diploma de licenţiat   în educaţie fizică şi sport;
 • Carnet de antrenor, în   disciplina sportivă aprofundată, eliberat de A.N.S. pentru studenţii   programului de licentă SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ şi / sau a programului de   master PERFORMANŢĂ ÎN SPORT.

Baza materială a fost   asigurată în cadrul facultăţii cu spaţii adecvate pentru desfăşurarea   procesului instructiv educativ. Colectivul de conducere al facultăţii cât şi   al universităţii sunt preocupate permanent de îmbunătăţirea continuă a bazei   materiale prin construirea unor noi spaţii adecvate respectiv:

 • sală polivalenta (400   locuri), ultramodernă, cu o suprafaţă de lucru 48 x 24m, pentru handbal,   volei, baschet, tenis de camp etc.;
 • sală de forţă cu   aparatura ultramodernă;
 • terenuri de sport în   aer liber pentru atletism, handbal, fotbal, baschet şi tenis;
 • sală pentru pregatire   musculară (fitness);
 • sală de gimnastică   artistică cu toate dotările şi utilităţile necesare;
 • sală de gimnastică   aerobică şi gimnastică ritmică;
 • sală judo;
 • laboratoare cu dotare   modernă;
 • bibliotecă de   specialitate;
 • sală internet;
 • posibilitate de cazare   în cămin, masă la restaurant studenţesc.

Facultatea noastră are   numeroase contracte de colaborare în ţară şi strainatate: U.N.E.F.S.   Bucuresti, Institutul National de Cercetare în Sport Bucureşti, Facultatea de   Ştiinţe ale Mişcării, sportului şi Sănătăţii Bacău, Universitatea de Medicină   Bucureşti, Universitatea ,,Ştefan Cel Mare” Suceava, Universitatea Valahia   Târgovişte etc. iar din străinătate I.N.E.F.S. Chişinău - Rep. Moldova,   Universitatea Sophia Antipolis Nice - Franţa, National Kapodistrian   University of Athens, Aristotle University of Thessaloniki etc.

PROGRAME DE STUDII GESTIONATE

TIPUL

(Licenta,Master,Doctorat)

DENUMIREA

 

Durata

 

LICENTA

 

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ

3 ANI

SPORT ŞI PERFORMANŢĂ   MOTRICĂ

3 ANI

MASTER

 

 

 

PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ

2 ANI

ACTIVITĂŢI MOTRICE EXTRACURRICULARE ŞI CURRICULARE

2 ANI

SPORT, TURISM ŞI ACTIVITĂŢI DE TIMP LIBER

2 ANI

ORGANIZARE ŞI   CONDUCERE ÎN SPORT

2 ANI

COMUNICARE - JURNALISM SPORTIV

2 ANI

DOCTORAT

EDUCATIE FIZICA   SI SPORT

3 ANI

DEPARTAMENTE

DENUMIREA DEPARTAMENTULUI

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

 

EDUCAŢIE FIZICĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul departamentului   este acela de organizare a activităţilor didactice la ramurile de sport a   caror activitate se desfăşoară în echipă. Disciplinele din cadrul   departamentului sunt: baschet, dans sportiv, fotbal, handbal, tenis de câmp,   volei, care constituie şi opţiuni pentru specializarea studenţilor din   facultate. Studenţii din anii terminali îşi aleg temele lucrărilor de licenţă   din specificul disciplinelor sus menţionate.

Aceste ramuri   sportive, împreună cu gimnastică aerobică, fitness-ul şi înotul reprezintă   opţiuni la educaţia fizică ale studenţilor din celelalte facultăţi ale   Universităţii din Piteşti.

In cadrul   departamentului se aproba planurile anuale de învăţământ, programele   analitice, sistemul de evaluare pe discipline, statul de funcţiuni etc.

Membrii   departamentului sunt şi membrii ai Centrului de Cercetare pentru Performanţă   Umană din facultate precum şi ai Consiliului Ştiinţei Sportului din Romania.

In cadrul activităţii   departamentului se prezintă noutăţile domeniului atât în plan sportiv cât şi   specific activităţii universitare.

PERFORMANŢĂ ÎN SPORT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul departamentului   este acela de organizare a activităţilor de baza ale procesului didactic la   ramurile de sport cu activitate individuala.

La nivelul departamentului   se propune, analizează, se discută şi se aprobă anual planurile de învăţământ,   programele analitice, sistemul de evaluare pe discipline, statul de   funcţiuni, desfăşurarea activităţilor în regim de cumul şi plata cu ora.

Tot la nivelul   departamentului se elaborează tematica de cercetare în corelaţie cu tematica  elaborată de Centru de Cercetare pentru Performanţă Umană care funcţionează   la nivelul facultăţii.

In cadrul activităţii   specifice departamentului se prezintă noutăţile de ordin didactic pe   discipline, noutăţile editoriale, analizându-se modalităţile concrete de   restructurare a conţinuturilor specifice activităţilor de curs, seminar şi   lucrări practice etc.

CENTRE DE CERCETARE

DENUMIREA CENTRULUI

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

CENTRUL DE CERCETARE PENTRU PERFORMANTA UMANA

 • Identificarea   direcţiilor de cercetare, atât în domeniul ,,educaţie fizică şi sport”, cât   şi în domenii cu caracter interdisciplinar şi elaborarea unor proiecte şi   contracte de cercetare;
 • Atragerea cadrelor   didactice ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport în elaborarea şi   derularea proiectelor şi contractelor de cercetare;
 • Derularea proiectelor de   cercetare ale lucrărilor de doctorat în C.C.P.U.;
 • Elaborarea şi derularea   unor programe de asistenţă ştiinţifică pentru sportivii de performanţă;
 • Atragerea studenţilor   în cercul de cercetare ştiinţifică ,,SPORT PENTRU Mileniul III” şi   participarea acestora la cercetările derulate în C.C.P.U;
 • Diseminarea   rezultatelor cercetării în cadrul unor manifestări ştiinţifice organizate de   C.C.P.U., în publicaţiile Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport şi C.C.P.U;   editarea unor cărţi şi suporturi curriculare.

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ

Direcţiile principale   ale activităţii de cercetare ştiinţifică la nivelul facultăţii sunt:

 • Maximizarea valorii   indicatorului de performanţă a cercetării IC6, la parametrii superiori care   să permită clasarea facultăţii pe locuri fruntaşe la nivelul structurilor   Universităţii din Piteşti, precum şi a facultăţilor de profil din ţară;
 • Dezvoltarea cercetării   ştiinţifice în domeniul educaţiei fizice şi sportului la nivel naţional şi   internaţional în conformitate cu strategiile de cercetare ştiinţifică   naţionale şi europene.

La nivelul facultăţii noastre s-au dezvoltat, cu   aportul cadrelor didactice de specialitate, posibilităţi variate de   diseminare a celor mai valoroase rezultate a unor cercetări din domeniu, prin   publicarea de lucrări, articole, comunicări în cadrul Conferinţei Internaţionale   devenită tradiţională ,,Annual International Conference Physical Education   Sport and Health” organizată sub egida unui for internaţional de prestigiu   ICSSPE, (International Concil of Sport Science and Physical Education,   Berlin). De asemenea în cadrul facultăţii noastre s-a reuşit ridicarea   calităţii ştiinţifice pentru o revistă de specialitate – Journal of Physical   Education and Sport , indexata BDI , Index Copernicus. Pe plan naţional   aceeaşi revistă a primit în urma evaluării CNCSIS clasificare B+ cod 354.

Tot în cadrul facultăţii noastre avem o a doua revista   de specialitate ,,Buletinul Stiinţific, Seria Educatie Fizica şi Sport” care   valorifică în fiecare an rezultatele Conferinţei Internaţionale Anuale de la   Piteşti, revistă în curs de evaluare.

Cadrele didactice din facultatea noastra au participat   cu lucrări valoroase la o serie de manifestări ştiinţifice (conferinţe,   congrese, simpozioane) organizate pe plan internaţional de entităţi ştiinţifice   recunoscute (ICSSP Berlin, European College of Sport Science, Congrese   Preolimpice, etc).

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto