DENUMIREA SPECIALIZĂRII

SPORT ŞI PERFORMANŢĂ MOTRICĂ

FACULTATEA

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

DEPARTAMENTUL COORDONATOR

PERFORMANŢĂ ÎN SPORT

DIPLOMĂ OFERITĂ

Licenţiat în educaţie fizică şi sport

DESCRIERE GENERALĂ

Performanţa motrică este o specializare nouă ce se încadrează în tendinţele actuale de integrare a învăţământului românesc în spaţiul european.

Această specializare permite absolvenţilor studiilor de licenţă să-şi continue activitatea în domeniul performanţei sportive, în funcţie de opţiunea dorită spre o categorie superioară de clasificare.

Programul de licenţă Sport şi Performanţă Motrică era o continuare a activităţii desfaşurate de Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport, pe sistemul de învăţământ de lunga durata (4 ani).

In cadrul acelui sistem, în planul de învăţământ pentru ciclul al –II-lea (anii 3,4), se regăseau discipline de aprofundare într-o ramura de sport (în funcţie de opţiunea studentului).

Astfel, acesta obţinea prin intermediul Agenţiei Naţionale a Sportului carnet de antrenor, categoria a III-a. 

Prin noul plan de învăţământ, alcătuit conform standardelor ARACIS (3 ani), regăsim, în principiu, aceleaşi discipline de aprofundare într-o ramură de sport, începând cu semestrul al-IV-lea, (anul II semestrul II), care permit absolventului specializării Sport şi Performanţă Motrică să obţină carnet de antrenor categoria a  IV-a.

Opţiunea pentru aprofundarea într-o ramură de sport se realizează dupa  finalizarea celor 3 semestre de trunchi comun.

In contextul necesităţii unei corespondenţe funcţionale între competenţele absolvenţilor învăţământului superior şi cerinţele pieţei muncii, studiile de licenţă la specializarea „Sport şi performanţă motrică”, prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, se integrează armonios în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

Din această perspectivă, misiunea acestei specializăriSport şi Performanţă Motrică - este de a asigura achiziţia de cunoştinţe şi de a forma competenţele necesare exercitării profesiei de „profesor - antrenor”, caracteristică specializărilor din sportul de performanţă, necesară în unităţile sportive vocaţionale din domeniul „Educaţie fizică şi sport.  Realizarea obiectivelor disciplinelor cuprinde în planul de învăţământ va facilita achiziţia de cunoştinte şi formarea de competenţe pe baza cărora viitorii specialişti vor fii capabili să desfaşoare un proces instructiv-educativ de calitate privind: selecţia şi orientarea în sportul de performanţă; parcurgerea curriculumului specific unităţilor sportive vocaţionale (clase şi licee cu program sportiv, cluburi sportive şcolare, cluburi sportive de drept public şi de drept privat, asociaţii sportive, etc.), în condiţii de calitate şi eficienta didactică.

CERINTE INITIALE PENTRU ADMITERE

Concursul de admitere constă din doua probe:

a)        proba practică pentru testarea capacitatilor sportive eliminatorie – traseu aplicativ contra cronometru, notată cu calificativul admis/respins;

b)        proba vocaţionala pe ramuri de sport la alegere. Rezultatul obţinut la proba sportivă are o pondere de 75% în media de admitere

- Volei

- Inot

- Ciclism

- Fotbal

- Dans sportiv

- Aeromodelism

- Handbal

- Gimnastica artistica

- Parasutism

- Baschet

- Gimnastica ritmica

- Baseball

- Judo

- Lupte greco - romane

- Alpinism

- Atletism

- Tenis de camp

- Rugby

- Caiac

- Tenis de masa

- Box

- Canoe

- Karate - Do

- Culturism

Vor primi nota 10,0 (zece) fără a mai participa la Proba sportivă la alegere, următorii candidaţi:

-           sportivi categoria I – sporturi individuale:

-           sportivi – componenţi ai unei echipe de jocuri sportive din campionatul naţional, care au participat la competiţii oficiale.

Candidaţii mai sus amintiţi, vor avea obligaţia să prezinte la înscriere o adeverinţă eliberată de clubul sportiv de unde provine, cu avizul federaţiei de specialitate, unde să fie specificate cele solicitate.

2. Media la Bacalaureat – 25 %

CERCETARE STIINTIFICA STUDENTEASCA

Cercetarea ştiinţifică se derulează atât în cadrul laboratoarelor departamentului cât şi în cadrul laboratoarelor centrului de cercetare „CCPU”, centru existent în facultate. Planul de cercetare, (parte din planul de cercetare al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport) cuprinde principalele obiective şi activităţi, structurate pe termen scurt, mediu şi lung.

Pentru fiecare dintre temele de cercetare abordate, la nivelul departamentului s-au format colective de cercetare alcătuite din cadre didactice avand titlul stiintific de doctor, dar care includ şi studentţ de la specializarea Sport şi Performanţă Motrică.

Astfel s-au dezvoltate mai multe teme (direcţi) de cercetare:

  • Optimizarea procesului de antrenament sportiv în sporturile individuale în viziunea interdisciplinară.
  • Imbunatăţirea sistemului de instalaţii, aparate şi tehnici de măsurare şi evaluare a calităţilor motrice combinate în contextul cerinţelor antrenamentului sportiv modern.
  • Analiza video computerizată a tehnicii sportive cu aplicaţii în sporturile individuale şi jocurile sportive.
  • Metode fiziologice şi psihologice de îmbunătăţire a capacităţii de efort la sportivii de performanţă şi înaltă performanţă.

 

PERSPECTIVE DE PROFESIONALIZARE ULTERIOARE

In sistemul naţional de Educaţie Fizică şi Sport sunt integrate mai multe categorii de unităţi sportive vocaţionale care asigură o paletă largă de oferte privind practicarea exerciţiului fizic în forme caracteristice diferitelor ramuri de sport, în care copii şi tinerii cu aptitudini favorizante practicării unui sport competiţional sunt selecţionaţi, iniţiaţi şi îşi perfeţionează capacitatea de performanţă. Prin specializarea „Sport şi performanţă motrică” se asigură formarea specialiştilor în măsură să realizeze o inserţie profesională în condiţii de competitivitate, la nivelul standardelor formulate pe piaţa muncii în domeniul „Educaţie Fizică şi Sport”.

Absolvenţii se pot perfecţiona ulterior prin cursuri universitare de masterat pe diferite domenii (Sport, turism si Activitati de timp liber, Activitati Motrice Extracurriculare şi Curriculare, Performanţă în Sport, Organizare şi conducere în sport, Comunicare şi jurnalim sportiv, etc.) şi prin doctorat, atât în centrul nostru universitar, cât şi în alte centre.

ALTE INFORMAŢII

(considerate ca relevante de catre coordonatorii specializarii)

 

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto