DENUMIREA SPECIALIZARII

MASTER ACTIVITATI MOTRICE EXTRACURRICULARE ŞI CURRICULARE

FACULTATEA

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

DEPARTAMENT COORDONATOR

EDUCAŢIE FIZICĂ

DIPLOMA OFERITA

MASTERAT Domeniul - Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice, Specializarea - Activitati motrice extracurriculare şi curriculare

DESCRIERE GENERALA

ACTIVITATI MOTRICE EXTRACURRICULARE ŞI CURRICULARE

vizeaza realizarea ofertei formativ-educative intr-un mediu universitar de excelenta, fundamentat pe o experienta didactica de peste 30 de ani, cadre didactice cu o pregatire corespunzatoare care aplica o tehnologie moderna, baza didactica complexa, cercetate stiintifica in domeniu recunoscuta.

Misiunea specifica este una didactica de formare a specialistilor prin studii de licenta in educatie fizica si sport si se inscrie in misiunea fundamentala a facultatii, care vizeaza atat formarea profesionala prin studii de licenta in meseriile de profesor, antrenor pe ramuri de sport, referent sportiv, etc. cat si formarea continua prin studii universitate de masterat si de doctorat.

Misiunea de cercetare vizeaza aspectele formarii competentelor de realizare a unor cercetari experimentale, a studiilor de caz, in cadrul cercului studentesc „Sport pentru Mileniul III”, intr-o colaborare cu cadrele didactice, coordonatorii stiintifici ai proiectelor de cercetare din strategia cercetarii, elaborarea lucrarilor de licenta.

CERINTE INITIALE PENTRU ADMITERE

Absolvent al studiilor de licenta in cadrul domeniului EFS

Proba de concurs

Examenul consta in:

- elaborarea unui plan managerial privind dezvoltarea activitatii curriculare in ciclul gimnazial cu privire la:

-dezvoltarea calitatilor motrice la diferite categorii de varsta ,

-rolul jocurilor dinamice in educatia psihomotrica a copiilor din ciclul primar si gimnazial;

-rolul educatiei fizice in integrarea sociala a copiilor,

-perfectionarea metodologiei de instruire privind unitatile de invatare,

-activitati de loisir,

-activitati fizice adaptate;

- elaborarea unui plan managerial privind dezvoltarea activitatii

extracurriculare in ciclul gimnazial cu privire la:

-activitati de aventura (escaladare, mountainbike, raffting etc.),

-optimizarea procesului de instruire in pregatirea activitatilor reprezentative primare (jocuri sportive, atletism).

STAFF

Functia didactica

Numele si prenumele

Prof.univ.dr

Niculescu Mugurel

Prof.univ.dr

Simion Gheorghe

Prof.univ.dr

Mihailescu Liliana

Prof.univ.dr

MIhailescu Nicolae

Prof.univ.dr

Nastase Viorel

Conf.univ.dr.

Niculescu Ionela

Conf.univ.dr

Cretu Marian

Conf.univ.dr

Mihaila Ion

Conf.univ.dr

Macri Aura

Lect. univ dr.

Butnariu Mihaela

Lect.univ.dr.

Hristache Diana

Lect.univ.dr.

Amzar Luminita

CERCETARE STIINTIFICA STUDENTEASCA

Cercetarea stiintifica studenteasca se desfasoara in contextul realizari unor cercetari originale cu caracter aplicativ sustinute la sesiunile de comunicari studentesti  dar mai ales in cadrul lucrarilor de disertatie finale. Ca forme de organizare a activitati de cercetare, studentii masteranzi sunt cooptati la tematica de cercetare a Centrului de Cercetare pentru Performanta Umana, ce functioneaza pe langa Facultatea de Educatie Fizica si Sport, alaturi de colectivele de cadre didactice dar au acces si la logistica de cercetare din cadrul centrului pentru desfasurarea si dezvoltarea unor teme proprii legate de tematica lucrarilor finale.

PERSPECTIVE DE PROFESIONALIZARE ULTERIOARE

¨        In contextul domeniului si al specializarilor inrudite principalele obiective ale masterului ACTIVITATI EXTRACURRICULARE ŞI CURRICULARE  urmaresc:

Ø             Imbunatatirea continutului planului si a programelor de invatamant, in acord cu cerintele sociale si in contextul evolutiei invatamantului superior romanesc de integrare in context european potrivit procesului Bologna.

Ø             Imbunatatirea tehnologiei didactice de predare–invatare-formare prin imbunatatirea continutului activitatilor didactice curriculare si extracurriculare si perfectionarea metodologiei de predare-evaluare si integrare a studentilor in activitatile didactice mentionate.

Ø             Perfectionarea continua a activitatii de cercetare stiintifica a cadrelor didactice si masteranzilor; orientarea acesteia catre aspectele fundamentale ale domeniului educatie fizica si sport in directia ceruta de competentele necesare desfasurarii activitatilor curriuclare si extracurriculare.

Diversificarea continutului si a studiilor de aprofundare astfel incat sa se raspunda la parametrii superiori optiunilor masteranzilor si cerintelor pietii privind formarea specialistilor in educatie fizica si sport (toate formele educatiei fizice, sportului pentru toti, servicii de educatie fizica si sportrecunoscute)

ALTE INFORMATII

(considerate ca relevante de catre coordonatorii specializarii)

 

 

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto