DENUMIREA SPECIALIZĂRII

MASTERAT – COMUNICARE ŞI JURNALISM SPORTIV

FACULTATEA

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

DEPARTAMENTUL COORDONATOR

PERFORMANŢA ÎN SPORT

DIPLOMA OFERITĂ

 

DESCRIERE GENERALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masterul   Comunicare   – jurnalism sportiv este o specializare   ce se încadrează în tendinţele actuale de integrare a învăţământului românesc în spaţiul european.

Programul de masterat este proiectat pentru a fi o   specializare pentru absolvenții studiilor de licenţă ai facultăţilor de   educaţie fizică şi sport, ştiinţe socio-umane, dar şi ai altor specializări   care doresc să-şi continue activitatea în   domeniul jurnalismului sportiv şi/sau departamentelor de comunicare   aparţinând structurilor sportive.

În contextul necesităţii unei corespondenţe funcţionale   între competenţele absolvenţilor învăţământului superior şi cerinţele pieţei   muncii, programul de studii de master Comunicare-jurnalism   sportiv, prin competenţele pe care le formează absolvenţilor, se   integrează armonios în misiunea didactică şi de cercetare a Facultăţii de   Educaţie Fizică şi Sport.

Obiectivul   general al programului de studii Comunicare – Jurnalism sportiv
  este de a asigura pregătirea teoretică şi practică de bază şi de a forma   specialişti în jurnalism sportiv şi comunicare sportivă.

Obiectivele   specifice ale programului de studii Comunicare – Jurnalism sportiv   urmăresc dezvoltarea abilităţilor necesare dobândirii următoarelor competenţe   profesionale:

 •   Promovarea jurnalistică   a evenimentelor sportive;
 •   Utilizarea deontologică   a mass-media în promovarea sportului;
 •   Identificarea surselor   de informare sportivă şi gestionarea acestora cu profesionalism;
 •   Producţia unei pagini /   secţiuni tematice pentru o publicaţie / pagină web sau emisiune sportivă;
 •   Utilizarea adecvată a   instrumentelor, metodelor şi tehnicilor specifice diferitelor genuri de jurnalism   sportiv;
 •   Definirea şi   prezentarea adecvată a mecanismelor de influenţare reciprocă între sport şi   mass-media;
 •   Utilizarea   strategiilor, metodelor şi tehnicilor de colectare a informaţiei destinate   unei audienţe sportive;
 •   Utilizarea conform   normelor profesionale a limbajului jurnalistic şi a cunoştinelor elementare,   de detaliu şi de specialitate despre sport în producţia unei pagini tematice   / secţiuni pentru o publicaţie sau emisiune sportivă;
 •   Identificarea genurilor   jurnalismului sportiv (presa scrisă, radioul, televiziunea, publicaţiile   on-line) şi înţelegerea difenţelor dintre ele;
 •   Interpretarea şi   explicarea interdisciplinară a evenimentelor sportive contemporane, cu   mijloacele oferite de discipline complementare jurnalismului sportiv (ştiinţa   sportului, sociologia sportului, psihologia sportului, filosofia sportului,   mangementul sportului, marketing sportiv ş.a.);
 •   Explicarea adaptării   pieţei mass-media la specificul audienţei sportive din perspectiva rolului   jucat de jurnalismul sportiv în succesul comercial al mass-media;
 •   Explicarea,   interpretarea şi prezentarea unui eveniment sportiv cu ajutorul cunoştinţelor   elementare, de detaliu şi de specialitate despre sportul din care face parte   evenimentul;
 •   Elaborarea unor   obiective redacţionale în concordanţă cu profilul publicului ţintă şi   transpunerea lor în sarcini redacţionale adecvate pentru realizatorii unei   publicaţii sau emisiuni sportive;
 •   Prezentarea/comentarea   unui eveniment sportiv cu ajutorul mijloacelor/formatelor oferite de genurile   jurnalismului sportiv (relatarea, reportajul, ştirea, comentariul,   editorialul etc.);
 •   Aplicarea principiilor   deontologice şi a normelor etice în redactarea scrisă, transmiterea prin   radio, televiziune sau on-line a unor informaţii sportive;
 •   Identificarea   constrângerilor la care sunt supuse organizaţiile mass-media atunci când   acţionează pe piaţa sportivă;
 •   Identificarea şi   înţelegerea diferenţelor dintre informaţiile sportive oficiale şi cele   neoficiale, dintre sursele oficiale şi cele neoficiale de informare;
 •   Stabilirea şi   identificarea responsabilităţilor şi rolurilor principale dintr-un   departament de ştiri sportive (redactor sportiv, reporter sportiv,   freelancer) în realizarea unei publicaţii sau emisiuni sportive şi dintr-un   departament de comunicare sportivă (purtător de cuvânt, ofiţer de presă);
 •   Gestionarea reprizelor   de jurnalism înainte de evenimentul sportiv sau după eveniment;
 •   Aplicarea legislaţiei   naţionale şi europene  în jurnalismul   sportiv şi comunicare sportivă;
 •   Identificarea şi   utlizarea unor indicatori relevanţi pentru evaluarea diferitelor maniere în   care violenţa se poate institui în sport;
 •   Aplicarea   contextualizată la diferite evenimente sportive a criteriilor, metodelor şi   modelelor standard de evaluare folosite în mangementul informaţiilor;
 •   Evaluarea unei   structuri de rubrică sportivă / grile de program pentru o emisiune sportivă   în funcţie de conceptele de bază privind integrarea unui produs într-o   structură de pachet informaţional;
 •   Identificarea gradului   de parţialitate şi imparţialitate a unui produs de jurnalism sportiv,   indiferent de genul din care provine, cu ajutorul unor indicatori relevanţi;
 •   Elaboarea unor proiecte   de investigaţie, analiză şi prezentare jurnalistică a evenimentelor sportive;
 •   Dezvoltarea de   competenţe în organizarea de conferinţe de presă în care să fie promovate   evenimentele sportive în care mass-media este partener;
 •   Elaborarea unor   portofolii de analiză pentru evenimente din sporturi diferite;
 •   Realizarea şi   prezentarea unei publicaţii sau emisiuni sportive;
 •   Realizarea unei agende   de lucru sau a unei planificări în avans pentru comunicarea unui eveniment   sportiv;
 •   Dezvoltarea de   competenţe în redactarea / emiterea şi evaluarea unor comunicate de presă   care să promoveze evenimentele sportive;
 •   Dezvoltarea unor   cunoştinţe, abilităţi de gestionare comunicaţională a unei situaţii de criză   intervenite în funcţionarea unei organizaţii sportive.

CERINTE INITIALE PENTRU ADMITERE

Candidaţii la admitere la ciclul de MASTER sunt   absolvenţi cu examen de diploma (sau licenta) ai specializărilor universitare   de lunga durata din domeniile:

                                         
   

Program

   

MASTER

   

Domeniile

   

absolvite

   
   

Comunicare –     jurnalism sportiv

   
   

Educatie Fizica si Sport

   
   

X

   
   

Jurnalism

   
   

X

   

Un candidat poate participă la admiterea pe mai multe   programe de master din Universitatea din Piteşti sau din alte instituţii de   învăţămînt superior din ţara, dar poate fi admis la un singur program pe   locuri finanţate de la bugetul de stat.

Absolvenţii cu diplomă de master pot urma un al doilea   program de studiu doar în regim “cu taxa”.

Admiterea candidaţilor se astfel:

- media examenului de diploma (licenta): pondere 50%;

- interviu pentru testarea cunoştinţelor şi a   capacităţilor cognitive specifice programului de studiu pondere 50%.

STAFF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Functia didactica

Numele si prenumele

Prof.univ.dr.

Mihailescu Liliana

Prof.univ.dr.

Mihailescu Nicolae

Prof.univ.dr.

Niculescu Ionela

Conf.univ.dr.

Mihaila Ion

Prof.univ.dr.

Constantinescu Maria

Conf.univ.dr.

Creţu Marian

Prof.univ.dr.

Găitănaru Ştefan

Lect.univ.dr.

Stoica Florin

Conf.univ.dr.

Nicolescu Carmen

Conf.univ.dr.

Fleancu Leonard

CERCETARE STIINTIFICA STUDENTEASCA

 

Cercetarea ştiinţifică se va derula atât în cadrul laboratoarelor   departamentului cât şi în cadrul laboratoarelor centrului de cercetare   „CCPU”, centru existent în facultate. Planul de cercetare, (parte din planul   de cercetare al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport) cuprinde principalele   obiective şi activităţi, structurate pe termen scurt, mediu şi lung.

PERSPECTIVE DE PROFESIONALIZARE ULTERIOARE

Absolvenţii se pot perfectiona ulterior prin cursuri   prin doctorat, atat în centrul nostru universitar, cât şi în alte centre.

ALTE INFORMAŢII

(considerate ca relevante de către coordonatorii   specializării)

 
Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto