DENUMIREA SPECIALIZĂRII

MASTERAT - SPORT, TURISM ŞI ACTIVITĂŢI DE TIMP LIBER

FACULTATEA

EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT

DEPARTAMENTUL COORDONATOR

EDUCAŢIE FIZICĂ

DIPLOMA OFERITĂ

 

DESCRIERE GENERALA

Evoluţia socială, economică, culturală etc. a României   în perioada actuală solicită formarea într-un timp scurt a unui personal   specializat pentru activităţile de timp liber care pot fi utilizate în   asociere cu activităţile turistice pentru diferite categorii de vârstă   indiferent de statutul socio-profesional. Acest program de master a fost   realizat, în forma lui iniţială, în colaborare cu Universitatea Nice Sophia   Antipolis, Franţa. Este de mare importanţă faptul că această colaborare a   fost prelungita oficial până în anul 2015.

In cadrul programului de master Sport, Turism şi   Activităţi de timp liber studenţii sunt pregătiţi conform planurilor   de învăţământ pe credite transferabile, pe o durata de 2 ani pentru cursurile   de zi. Planurile de învăţământ, prin conţinut şi structura, sunt în   concordanţă cu cele existente în alte centre universitare din strainatate.

Programul de master Sport, Turism şi Activităţi de timp   liber este o continuare a vechiului program de master -   Sport, Turism, Loisir - care funcţionează în cadrul Universităţii din Piteşti   din anul universitar 2002/2003, în prezent înregistrându-se aproximativ 30 de   studenţi repartizaţi pe doi ani de studiu. Actuala formă este actualizată în   conformitate cu cerinţele programului Bolognia.

Studenţii înscrişi la acest program de master audiaza   cursuri şi participă la seminarii, laboratoare şi activităţi practice ţinute   de profesori români şi francezi cu o înaltă calificare profesională.   Activitatea didactică valorizează într-o mare masura principiul abordării   interdisciplinare, formarea viitorilor absolvenţi fiind rezultatul efortului   depus de un colectiv heterogen, format din medici, sociologi, profesori de   educaţie fizică, psihologi, pedagogi, economişti, specialişti în turism, etc.   care provin din cadrul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, Piteşti,   Academia de Ştiinţe Economice Bucureşti, Facultatea de Turism şi din   Universitatea Nice Sophia Antipolis, Franţa.

Etapa finala a acestui program constă în susţinerea   dizertaţiei la Universitatea Nice Sophia Antipolis din Franţa în faţa unei   comisii mixte romano-franceze. Ca urmare, absolvenţii obţin o diplomă de   master eliberată de Universitatea din Piteşti şi un certificat de absolvire   eliberat de Universitatea din Franţa. Considerăm că astfel, se realizează o   colaborare fructuoasă între cele doua univeristăţi, contribuind în felul   acesta la uşurarea unei eventuale integrări a absolvenţilor pe piaţa muncii   din Franţa.

Misiunea programului de Master Sport, Turism şi   Activităţi de timp liber organizat în cadrul Facultăţii de Educaţie   Fizică şi Sport a Universităţii din Piteşti în colaborare cu Universitatea   Nice Sophia Antipolis din Franţa, este în primul rand cea didactică, prin   care se promovează şi se susţin valorile culturale specifice ştiinţei   motricităţii alături de promovarea şi valorificarea potenţialului turistic al   României.

Astfel, putem utiliza în cadrul programului universitar   de master Sport, Turism şi Activităţi de timp liber, activităţi   motrice variate (educaţie fizică, sport, activităţi recreative de timp liber)   în context multicultural naţional şi internaţional, ele fiind utilizate ca   mijloace de dialog multicultural şi interetnic.

De asemenea, trebuie menţionată misiunea de promovare a   competenţelor şi de cercetare în managementul educaţional, cu scopul   dezvoltării domeniului motricităţii incluzand aici şi activităţile de timp   liber. In acelaşi timp, acest program de master ofera, prin pregatirea   complementara, o alternativa de integrare a absolvenţilor domeniului Educaţie   Fizică şi Sport, pe piaţa muncii.

Consideram că activităţile motrice pot fi considerate   factori care contribuie la integrarea socială în cadrul procesului de   globalizare.

CERINTE INITIALE PENTRU ADMITERE

Candidaţii la admitere la ciclul de MASTER sunt   absolvenţi cu examen de diploma (sau licenta) ai specializărilor universitare   de lunga durata din domeniile:

                                            
   

Program

   

MASTER

   

Domeniile

   

absolvite

   
   

Sport, Turism şi     Activităţi de timp liber

   
   

Educaţie Fizică şi Sport

   
   

X

   
   

Stiinţe economice

   
   

X

   
   

Stiinţele Educaţiei

   
   

X

   

Un candidat poate participă la admiterea pe mai multe   programe de master din Universitatea din Piteşti sau din alte instituţii de   învăţămînt superior din ţara, dar poate fi admis la un singur program pe   locuri finanţate de la bugetul de stat.

Absolvenţii cu diplomă de master pot urma un al doilea   program de studiu doar în regim “cu taxa”.

Admiterea candidaţilor se astfel:

- media examenului de diploma (licenta): pondere 50%;

- interviu pentru testarea cunoştinţelor şi a   capacităţilor cognitive specifice programului de studiu pondere 50%.

STAFF

Functia didactica

Numele si prenumele

Prof.univ.dr.

Niculescu Mugurel

Prof.univ.dr.

Nastase Viorel

Prof.univ.dr.

Mihailescu Liliana

Prof.univ.dr.

Mihailescu Nicolae

Prof.univ.dr.

Niculescu Ionela

Conf.univ.dr.

Mihaila Ion

Prof.univ.dr.

Stancioiu Felicia

Prof.univ.dr.

Lador Ioan

Prof.univ.dr.

Pierre de Hillerin

Prof.univ.dr.

Iorga Siman

Lect.univ.dr.

Stancu Maura

Lect.univ.dr.

Diaconu Laurentiu

Lect.univ.dr.

Aldea Irina

Conf.univ.dr.

Parisot Denis

Conf.univ.dr.

Massiera Bernard

Conf.univ.dr.

Corentin Clement Guilontin

CERCETARE STIINŢIFICĂ

STUDENŢEASCĂ

Cercetarea ştiinţifică se derulează atât în cadrul laboratoarelor   departamentului cât şi în cadrul laboratoarelor centrului de cercetare   „CCPU”, centru existent în facultate. Planul de cercetare, (parte din planul   de cercetare al Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport) cuprinde principalele   obiective şi activităţi, structurate pe termen scurt, mediu şi lung.

In cadrul acestor laboratoare de cercetare s-au   dezvoltate mai multe teme (direcţii) de cercetare.

- O noua strategie privind activităţile de loisir şi   integrarea turismului românesc în dimensiunea europeană.

- Optimizarea metodelor de îmbunătăţire a calităţii   vieţii prin mijloace specifice în mediul rural.

- Investigarea poteţialului bio-motric al populaţiei   şcolare din judeţul Argeş.

- Integrarea persoanelor cu dizabilitati prin   activităţi fizice (lecţii de educaţie fizică, activităţi sportive de loisir,   activităţi în familie şi instituţii sportive).

Pentru fiecare dintre temele de cercetare abordate, la   nivelul departamentului s-au format colective de cercetare alcătuite din   cadre didactice avand titlul ştiinţific de doctor, dar care includ şi   masteranzi de la specializarea Sport, Turism şi Activităţi de timp liber.   Temele de cercetare abordate sunt în stransă legatură cu disciplinele   cuprinse în norma didactică pe care o acoperă fiecare titular de disciplină.

Rezultatele cercetării ştiinţifice a masternanzilor,   sunt valorificate prin:

- publicarea a numeroase articole în reviste de   specialitate din ţară sau din strainătate;

- prezentarea de comunicari la diferite congrese /conferinţe/simpozioane naţionale sau internaţionale

PERSPECTIVE DE PROFESIONALIZARE ULTERIOARE

Absolvenţii se pot perfecţiona ulterior prin cursuri   prin doctorat, atat în centrul nostru universitar, cât şi în alte centre.

ALTE INFORMAŢII

(considerate ca relevante de către coordonatorii   specializării)

 
Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto