Strategia de cercetare stiintifica a facultatii este orientata pe tematica aplicativa din Planul de Cercetare- Dezvoltare Inovare al MECTS in domeniile TIC, Energie, Materiale, procese si produse inovative, Spatiu si securitate.

Reperele strategice majore ale cercetarii stiintifice in Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare sunt:

-     abordarea interdisciplinara a domeniilor cu potential aplicativ;

-     focalizarea pe nevoile curente si tendintele de evolutie tehnologica ale mediului economico-social;

-     participarea la programe internationale si in special la cele europene.

 

    Domeniile de cercetare curenta sunt:

-          electronica aplicata in sisteme hibride;

-          sisteme hardware si software pentru electronica si calculatoare;

-          comunicatii integrate;

-          control automat si inteligenta artificial;

-          analiza formala, modelarea si optimizarea software si hardware;

-          sisteme software si hardware de procesare paralela si distribuita si procesare imagini;

-          sisteme complexe de masurari;

-          sisteme de conversie a energiei;

-          modelarea, simularea, controlul si actionarea sistemelor electromecanice.

     Majoritatea rezultatelor cercetarilor se materializeaza in produse si tehnologii originale. Solutiile inglobate in produse la nivel de prototip, respectiv de sistem pilot sunt pregatite in vederea transferului tehnologic.

Activitatile de cercetare sunt derulate/sustinute prin:

      - doua centre de cercetare acreditate CNCSIS din anul 2001

                   o Centrul de cercetare „centrul-de-cercetare-modelarea-si-simularea-proceselor-si-sistemelor”;

                   o Centrul de cercetare „Electromet”; https://erris.gov.ro/CENTRUL-DE-CERCETARE-ELECTROMET

- IOSUD in domeniul Inginerie Electronica si Telecomunicatii (extras activitate);

- publicarea buletinului stiintific University of Pitesti Scientific Bulletin, Series: Electronics and Computer Science”, recunoscut CNCSIS – categoria B+;

- organizarea conferintei internationale „Electronics, Computers and Artificial Intelligence ECAI”, organizata bianual;

- alte manifestari stiintifice (conferinte, workshop-uri, seminarii, mese rotunde);

Rezultatele cercetarii, conform criteriilor IC6, pentru perioada 2008-2010 sunt:

Nr.

Crt.

Denumire indicator

Rezultate anuale

Lista

activitatilor raportate

2008

2009

2010

1

Indicatorul 1.1.a

Initiativa de atragere de fonduri de cercetare, prin proiecte depuse in competitii nationale, in calitate de coordonator

12

-

1

Detalii indicator

1.1.a

2

Indicatorul 1.1.b

Initiativa de atragere de fonduri de cercetare, prin proiecte depuse in competitii internationale, (coordonator /partener)

-

1

-

Detalii indicator

1.1.b

3

Indicatorul 1.2.a

Proiecte castigate in competitii nationale in calitate de coordonator

4

-

1

Detalii indicator

1.2.a

4

Indicatorul 1.2.b

Proiecte castigate in competitii internationale (coordonator /partener)

-

-

-

-

5

Indicatorul 1.3.a

Contracte obtinute/derulate prin competitii nationale

28

19

15

Detalii indicator

1.3.a

6

Indicatorul 1.3.b

Contracte obtinute/derulate prin competitii internationale

-

-

-

-

7

Indicatorul 1.3.c

Contracte de cercetare incheiate cu mediul privat

2

-

-

Detalii indicator

1.3.c

8

Indicatorul 2

Teze de doctorat finalizate si sustinute pubilc

6

4

5

Detalii indicator

2

9

Indicatorul 3.1.a

Articole publicate in reviste cotate ISI

-

-

4

Detalii indicator

3.1.a

10

Indicatorul 3.1.b

Articole publicate in reviste recunoscute la nivel international, din fluxul principal de publicatii indexate BDI

-

-

-

-

11

Indicatorul 3.1.c

Articole (lucrari) publicate in volumele conferintelor internationale, indexate ISI si/sau cele organizate de societati profesionale

49

70

42

Detalii indicator

3.1.c

12

Indicatorul 3.2.a

Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS – Categoria B+

1

-

16

Detalii indicator

3.2. a

13

Indicatorul 3.2.b

Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS – Categoria B

5

8

-

Detalii indicator

3.2. b

14

Indicatorul 3.3.a

Carti publicate in edituri nationale recunoscute CNCSIS

13

6

10

Detalii indicator

3.3.a

15

Indicatorul 3.3.b

Carti (capitole in carti) publicate in edituri internationale de prestigiu

-

1

2

Detalii indicator

3.3.b

16

Indicatorul 4

Brevete / Produse cu drept de proprietate intelectuala

-

-

-

-

 

 

Rezultatele cercetării, conform criteriilor IC6, pentru perioada 2011-2016 sunt:

Nr.

Crt.

Criteriul ARACIS

Rezultate anuale

Lista

activitatilor raportate

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1

Indicatorul 1.1.a

Initiativa de atragere de fonduri de cercetare, prin proiecte depuse in competitii nationale, in calitate de coordonator

3

4

8

-

-

-

Detalii indicator

1.1.a

2

Indicatorul 1.1.b

Initiativa de atragere de fonduri de cercetare, prin proiecte depuse in competitii internationale, (coordonator /partener)

6

5

9

-

-

-

Detalii indicator

1.1.b

3

Indicatorul 1.2.a

Proiecte castigate in competitii nationale in calitate de coordonator

-

-

-

-

-

-

-

4

Indicatorul 1.2.b

Proiecte castigate in competitii internationale (coordonator /partener)

-

-

-

-

-

-

-

5

Indicatorul 1.3.a

Contracte obtinute/derulate prin competitii nationale

7

1

0

-

-

-

Detalii indicator

1.3.a

6

Indicatorul 1.3.b

Contracte obtinute/derulate prin competitii internationale

0

0

2

-

-

-

Detalii indicator 1.3.b

7

Indicatorul 1.3.c

Contracte de cercetare incheiate cu mediul privat

-

-

-

-

-

-

-

8

Indicatorul 2

Teze de doctorat finalizate si sustinute pubilc

7

2

6

-

-

-

Detalii indicator

2

9

Indicatorul 3.1.a

Articole publicate in reviste cotate ISI

6

2

5

-

-

-

Detalii indicator

3.1.a

10

Indicatorul 3.1.b

Articole publicate in reviste recunoscute la nivel international, din fluxul principal de publicatii indexate BDI/B+

41

33

39

-

-

-

Detalii indicator

3.1.b

11

Indicatorul 3.1.c

Articole (lucrari) publicate in volumele conferintelor internationale, indexate ISI si/sau cele organizate de societati profesionale

17

10

15

-

-

-

Detalii indicator 3.1.c

12

Indicatorul 3.2.a

Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS – Categoria B+  (incluse in 3.1.b)

-

-

-

-

-

-

-

13

Indicatorul 3.2.b

Articole publicate in reviste recunoscute CNCSIS – Categoria B

-

-

-

-

-

-

-

14

Indicatorul 3.3.a

Carti publicate in edituri nationale recunoscute CNCSIS

4

9

7

-

-

-

Detalii indicator

3.3.a

15

Indicatorul 3.3.b

Carti (capitole in carti) publicate in edituri internationale de prestigiu

0

2

4

-

-

-

Detalii indicator 3.3.b

16

Indicatorul 4

Brevete / Produse cu drept de proprietate intelectuala

0

1

0

-

-

-

Detalii indicator 4

 

 

 

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto