Tehnologii si echipamente de comunicatii securizate de voce si de date pe retele telefonice comutate

 

Nr. înregistrare CNMP: 81019 /14.09.2007
Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Categoria de proiect: Proiect complex
Autoritatea Contractanta: Centrul National de Management Programe
Contractor: Universitatea din Pitesti
Sub-contractor: Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare - Catedra Electronica si Calculatoare
Director Proiect: Ionescu Valeriu Manuel

Prezentare

   Proiectul CSVDT este de tip Proiect Complex (PC) si se încadreaza în Programul 4 – Parteneriate în domenii prioritare, în directia de cercetare 8 – Spatiu si Securitate, în prioritatea tematica 8.5 – Sisteme si infrastructura de securitate, în obiectivul specific 8.5.1 – Realizarea de tehnologii, sisteme si tehnica de aparare si securitate interoperabile, conform cerintelor operationale.
   Consortiul pentru realizarea proiectului CSVDT este constituit din Universitatea din Pitesti – UPIT, în calitate de conducator de proiect (CO), UTI Systems în calitate de întreprindere mare partenera (P1) si CertSIGN în calitate de întreprindere mijlocie partenera (P2).
   Proiectul CSVDT îsi propune sa elaboreze tehnologii si echipamente de cel putin 10 ori mai complexe decât cele anterioare (conform cerintelor PN II si FP7) pentru comunicatii securizate de voce si date în retele telefonice comutate. Proiectul CSVDT implementeaza standardele SCIP (Security Communications Interoperability Protocol) pentru modul operational Non – Tip 1
(nivel neconfidential dar senzitiv) si de asemenea sa elaboreze algoritmi si module pentru modul operational Tip 1 (pentru informatii clasificate). În modul Non – Tip 1 primitiva de negociere este Criptografica cu Curbe Eliptice Menezes – Qu – Vanstone (ECCMQV). Algoritmii si protocoalele SCIP se compun din circa 30 de module algoritmice relativ independente, din care multe functioneaza în paralel, ceea ce impune folosirea circuitelor FPGA. Protocoalele SCIP sunt bine stratificate, nu depind de stratul fizic si prin urmare se aplica retelelor telefonice de orice tip: PSTN, ISDN, telefonie mobila (interoperabilitate).
   Implementarea hardware foloseste microsisteme modem încorporat Silab, microsisteme DSP Texas Instruments, microsisteme FPGA Xilinx, microsisteme FPGA Atmel si procesoare Power PC sau de uz general.
   Implementarea software efectueaza procesarile de securitate conform cerintelor SCIP:
• procesarea cheilor securizate: fixare apel ECMQV/ AES, generare chei trafic TEK,
schimb chei bazat pe curbe eliptice, procesare certificate X.509.;
• procesare criptografica counter mode cu cifru bloc;
• verificare criptografica si sincronizare cripto;
• procesarea traficului securizat punct – la – punct cu algoritmul AES:
- voce: MELP 2400 bps si G.729.D 6400 bps în modurile Blank and Burst (B&B), Burst Without Blank (Bw/oB) si regimurile de transmisie discontinua (DTX) si continua fortata (FCT);
- date: modurile transport robust (RT) si capacitate garantata (GT) pentru vitezele 2,4; 4,8; 9,6 Kbps în modurile sincron si asincron precum si pentru vitezele 14,4; 33,6 Kbps.
   Se vor realiza: modul experimental (ME) si prototip (P) care vor fi experimentate si verificate.
   Se vor elabora: standard de firma precum si manual de prezentare si utilizare pentru echipamentul CSVDT.
   Va avea loc o diseminare a informatiilor privind tehnologiile si echipamentele CSVDT prin elaborarea de comunicari stiintifice, prin prezentari la beneficiari si la expozitii nationale si internationale, prin mese rotunde si ateliere de lucru atât la UPIT, cât si la UTI Systems si CertSIGN si prin realizarea unor CD-uri de prezentare. Potentialii beneficiari ai echipamentelor CSVDT sunt institutiile din structurile de aparare si siguranta nationala, precum si alte institutii
guvernamentale.

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto