Rezumatul proiectului

 

    Proiectul CSVDT este de tip Proiect Complex (PC) si se incadreaza in Programul 4 – Parteneriate in domenii prioritare, in directia de cercetare 8 – Spatiu si Securitate, in prioritatea tematica 8.5 – Sisteme si infrastructura de securitate, in obiectivul specific 8.5.1 – Realizarea de tehnologii, sisteme si tehnica de aparare si securitate interoperabile, conform cerintelor operationale.
    Consortiul pentru realizarea proiectului CSVDT este constituit din Universitatea din Pitesti – UPIT, in calitate de conducator de proiect (CO), UTI Systems in calitate de intreprindere mare partenera (P1) si CertSIGN in calitate de intreprindere mijlocie partenera (P2).
    Proiectul CSVDT isi propune sa elaboreze tehnologii si echipamente de cel putin 10 ori mai complexe decat cele anterioare (conform cerintelor PN II si FP7) pentru comunicatii securizate de voce si date in retele telefonice comutate. Proiectul CSVDT implementeaza standardele SCIP (Security Communications Interoperability Protocol) pentru modul operational Non – Tip 1 (nivel neconfidential dar senzitiv) si de asemenea sa elaboreze algoritmi si module pentru modul operational Tip 1 (pentru informatii clasificate). in modul Non – Tip 1 primitiva de negociere este Criptografica cu Curbe Eliptice Menezes – Qu – Vanstone (ECCMQV). Algoritmii si protocoalele SCIP se compun din circa 30 de module algoritmice relativ independente, din care multe functioneaza in paralel, ceea ce impune folosirea  circuitelor FPGA. Protocoalele SCIP sunt bine stratificate, nu depind de stratul fizic si prin urmare se aplica retelelor telefonice de orice tip: PSTN, ISDN, telefonie mobila (interoperabilitate).
    Implementarea hardware foloseste microsisteme modem incorporat Silab (Si 2457, Si 3018), microsisteme DSP Texas Instruments (TMS320C67XX), microsisteme FPGA Xilinx (Vintex II sau Spartan 3), microsisteme FPGA Atmel (AT40K) si procesoare Power PC sau de uz general.
   Implementarea software efectueaza procesarile de securitate conform cerintelor SCIP:
• procesarea cheilor securizate: fixare apel ECMQV/ AES, generare chei trafic TEK, schimb chei bazat pe curbe eliptice, procesare certificate X.509.;
• procesare criptografica counter mode cu cifru bloc;
• verificare criptografica si sincronizare cripto;
• procesarea traficului securizat punct – la – punct cu algoritmul AES:
- voce: MELP 2400 bps si G.729.D 6400 bps in modurile Blank and Burst (B&B), Burst Without Blank (Bw/oB) si regimurile de transmisie discontinua (DTX) si continua fortata (FCT);
- date: modurile transport robust (RT) si capacitate garantata (GT) pentru vitezele 2,4; 4,8; 9,6 Kbps in modurile sincron si asincron precum si pentru vitezele 14,4; 33,6 Kbps.
Se vor realiza: modul experimental (ME) si prototip (P) care vor fi experimentate si verificate.
      Se vor elabora: standard de firma precum si manual de prezentare si utilizare pentru echipamentul CSVDT.
     Va avea loc o diseminare a informatiilor privind tehnologiile si echipamentele CSVDT prin elaborarea de comunicari stiintifice, prin prezentari la beneficiari si la expozitii  nationale si internationale, prin mese rotunde si ateliere de lucru atat la UPIT, cat si la UTI Systems si CertSIGN si prin realizarea unor CD-uri de prezentare. Potentialii beneficiari ai echipamentelor CSVDT sunt institutiile din structurile de aparare si siguranta nationala, precum si alte institutii guvernamentale.
     Proiectul CSVDT are o durata de 27 de luni.

Relevanta proiectului
     Proiectul CSVDT se incadreaza in Programul 4 – Parteneriate in domeniile prioritare, program care este organizat dupa tematicile similare ale FP7. – ICT, SECURITY.
     Proiectul CSVDT se incadreaza in scopul si obiectivele Programului 4 de a ceea conditii pentru o mai buna colaborare intre diferitele entitati de cercetare-dezvoltare si inovare si agentii economici, deoarece proiectul de tip PC va fi realizat de un consortiu format din Universitatea din Pitesti – prin Facultatea de Electronica, Comunicatii si Calculatoare si  doua intreprinderi din Bucuresti (UTI System si CertSIGN).
     Proiectul CSVDT se incadreaza in obiectivul general al Programului 4 de crestere a competitivitatii cercetarii-dezvoltarii prin stimularea parteneriatului in domeniile prioritare concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative, pentru rezolvarea unor probleme complexe. De asemenea proiectul CSVDT se incadreaza in obiectivul derivat, respectiv cresterea capacitatii sectorului de CDI pentru Tehnologia Informatiei si Comunicatii in vederea sustinerii unei societati bazate pe cunoastere si in vederea  cresterii competitivitatii Romaniei in domeniul tehnologiei de securitate, deoarece prin proiectul propus se vor elabora tehnologii si se vor realiza echipamente de comunicatii securizate de voce si de date compatibile SCIP si inter-operabile pe retele telefonice comutate de tip PSTN, ISDN si telefonie mobila.
     Echipamentele realizate vor raspunde cerintelor operationale generale si specifice ale structurilor din sistemul national de aparare si siguranta nationala a Romaniei si privind comunicatiile securizate de voce si de date in retelele telefonice, si anume: securitate, incredere, robustete, rezilienta, compatibilitate  si inter-operabilitate intre retele eterogene, de la furnizori multipli, cu partitionarea pe domenii si cu capabilitati de detectie in timp real si recuperarea contra intruziunilor, proastei functionari si defectiunilor. Avand in vedere cele prezentate  proiectul CSVDT se incadreaza in structura Programului 4:
- Directia de cercetare: 8 – Spatiu si Securitate
- Prioritatea tematica: 8.5 – Sisteme si infrastructura de securitate
- Obiectivul specific: Realizarea de tehnologii, sisteme si tehnica de aparare si securitate inter-operabile, in conformitate cu cerintele operationale ale structurilor sistemului national de aparare si siguranta nationala.
Problematica proiectului CSVDT vizata in Programul 4 este similara
- programului FP7 – SECURITY in ceea priveste Activitatea 1 – Integrarea, Interconectivitatea, Interoperabilitatea sistemelor de securitate; Focus 1 – Retele penetrabile
- programului FP7 – ICT la Capitolul 1 – Retele patrunzatoare si de incredere si Infrastructuri de servicii, respectiv subcapitolul 1.4 – Infrastructuri sigure, securizate si de incredere, Securitatea si rezilienta in infrastructurile de retea (punctul a) si subcapitolul 2 - Transmisii securizate end-to-end si servicii peste infrastructuri si retele eterogene.
   Scopurile urmarite prin proiectul CSVDT sunt urmatoarele:
• elaborarea de tehnologii, echipamente si retele de incredere si securizate, convergente si interoprabile pentru comunicatii pentru de voce si date pe retele telefonice comutate de tip PSTN, ISDN si comunicatii mobile;
• dezvoltarea in parteneriate a cercetarii-dezvoltarii si a industriei de securitate ICT puternica si competitiva in Romania;
• asigurarea unei securitati imbunatatite substantial a retelelor telefonice comutate si a infrastructurilor  de servicii de voce ti date conform cerintelor operationale pentru structurile sistemului national de aparare si siguranta
- realizarea de tehnologii, echipamente si retele de comunicatii securizate interoprabile de voce si de date pe toate tipurile de retele telefonice comutate avand o complexitate si pe o scara cu un ordin de marime mai mare decat infrastructurile existente.

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto