Planul National de CDI, 2007 - 2013, PN II

Programul 4 “Parteneriate in domeniile prioritare”

Domeniul de cercetare: 1. Tehnologia Informatiei si Comunicatii;

Scopde a crea conditii pentru o mai buna colaborare intre diferitele entitati de cercetare-dezvoltare si inovare, agenti economici si/sau unitati ale administratiei publice in vederea  solutionarii problemelor identificate.

 

Obiectiv general

Cresterea competitivitatii CD prin stimularea parteneriatelor în domeniile prioritare, concretizate in tehnologii, produse si servicii inovative pentru rezolvarea unor probleme complexe si crearea mecanismelor de implementare.

 

Tipul proiectului: Proiect complex (PC)

PROIECT: nr. 12096/01.10.2008

Titlul proiectului:Algoritmi pentru prelucrarea fuzzy-haotica a imaginilor de la un senzor multispectral utilizabil in detectia precoce a cancerului

Acronim:  SENTINEL

 

Autoritatea contractanta - Centrul National de Management Programe

 

Institutia coordonatoare: Universitatea din Pitesti,   Str. Targul din Vale, nr. 1, Pitesti, Arges, Romania, CP 110040

 

 

Componenta consortiului

Durata proiectului – 36 luni

 

Director proiect:  Prof.dr.ing. Gheorghe GAVRILOAIA, Facultatea Electronica, Comunicatii si Calculatoare, Catedra: Electronica si Claculatoare, ggavriloaia@gmail.com; tel: 0722380105

 

Obiectivele generale si rezultatele estimate

Rezumatul proiectului

 

Activitati si responsabilitati aferente fiecarui participant (planul de realizare)

 

Bugetul initial al proiectului 

k. Rezultatele obtinute in fiecare etapa de derulare a proiectului

- raport de activitate dupa etapa 1;

- raport de activitate dupa etapa 2;

- raport de activitate dupa etapa 3;

- raport final de activitate;

Descrierea diferitelor evenimente derulate in cadrul proiectului

 

Rezultatele finale ale proiectului.

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto