DENUMIREA DEPARTAMENTULUI

Departamentul de Electronica, Calculatoare si Inginerie Electrica

FACULTATEA

Electronica, Comunicatii si Calculatoare

DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. ing. Gheorghe ŞERBAN

DESCRIERE GENERALA

Gestioneaza procesul didactic de pregatire a inginerilor pe ciclurile de licenta si master.

Asigura cadrul organizatoric pentru desfasurarea activitatii de cercetare stiintifica.

SPECIALIZARI GESTIONATE

TIPUL

(Licenta, Master, Doctorat)

DENUMIREA

Durata

Licenta

Electronica si telecomunicatii

4

Licenta

Calculatoare

4

Licenta

Inginerie Electrica

4

Master

Inginerie Electronica si Sisteme Inteligente (IESI)

1,5

Master

Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor Industriale (SECPI)

1,5

Master

Sisteme Electronice de Procesare Paralela si Distribuita (SEPPD)

 1,5

Master

Sisteme Electronice pentru Telemasurare si Teleconducere (SETT)

1,5

Master

Electronica Surselor Autonome de Energie Electrica(ESSAEE)

 1,5

Master

Modelarea, Simularea si Proiectarea Sistemelor Electromecanice (MSPSE)

1,5

Master

Sisteme de Conversie a Energiei (SCE)

1,5

Doctorat

Inginerie electronica si telecomunicatii

3-5


Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto