♦ Programe de master gestionate

Domeniul de licenta

Specializari

 
 

Inginerie Electronica si Telecomunicatii

♦ Inginerie Electronica si Sisteme Inteligente (IESI);

-     Pliant admitere IESI;

-     Plan de invatamant IESI;

-     CURRICULUM

-     Personal didactic IESI;

-     Fise disciplina IESI;

 

♦ Sisteme Electronice pentru Conducerea Proceselor Industriale (SECPI);

-     Pliant admitere SECPI;

-     Plan de invatamant SECPI;

-     CURRICULUM

-     Personal didactic SECPI;

-     Fise disciplina SECPI;

 

♦ Sisteme Electronice de Procesare Paralela si Distribuita (SEPPD);

-     Pliant admitere SEPPD;

-     Plan de invatamant SEPPD;

-     CURRICULUM

-     Personal didactic SEPPD;

 

♦ Sisteme Electronice pentru Telemasurare si Teleconducere (SETT);

-     Pliant admitere SETT;

-     Plan de invatamant SETT;

-     CURRICULUM

-     Personal didactic SETT;

 

♦ Electronica Surselor Autonome de Energie Electrica(ESSAEE);

-     Pliant admitere ESSAEE;

-     Plan de invatamant ESSAEE;

-     CURRICULUM

-     Personal didactic ESSAEE;

 

Inginerie Electrica

♦ Modelarea, Simularea si Proiectarea Sistemelor Electromecanice (MSPSE);

-     Pliant admitere MSPSE;

-     Plan de invatamant MSPSE;

-     CURRICULUM

-     Personal didactic MSPSE;

 

♦ Sisteme de Conversie a Energiei (SCE);

-     Pliant admitere SCE;

-     Plan de invatamant SCE;

-     CURRICULUM

-     Personal didactic SCE;

-     Fise disciplina SCE;

 

 

 


Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto