DENUMIREA DEPARTAMENTULUI

LIMBI STRAINE APLICATE

FACULTATEA

DE LITERE

SEF DEPARTAMENT

Conf.univ.dr. Laura CITU

CONSILIUL DEPARTAMENTULUI

Conf.univ.dr. Laura CITU

Lect.univ.dr. Cristina ILINCA

Lect.univ.dr. Silvia BONCESCU

 

 

 

 

 

 

DESCRIERE GENERALA

 

 

Istoric: Departamentul a luat fiinta în anul 2001, fiind initial constituit din cadre didactice ale Catedrei de Limbi Romanice si Catedrei de Limba si Literatura Engleza. In prezent, numara 24 de membri titulari.

 

Misiune de invatamant:

- predarea limbilor straine la toate specializarile nefilologice din cadrul Universitatii din Pitesti ;

- gestionarea programului de studii de licenta Limbi Moderne Aplicate a Facultatii de Litere ;

- gestionarea programului de master Limbaje specializate si traducere asistata de calculator ;

- certificarea competentei lingvistice pentru inscrierea in examenul de licenta/ diploma ;

- activitati didactice in cadrul Centrului de Limbi Straine LOGOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERCETARE STIINTIFICA

 

Cadrele didactice ale Departamentului de LImbi Straine Aplicate desfasoara activitati de cercetare stiintifica in urmatoarele domenii :

- lingvistica;

- traductologie ;

- limbaje de specialitate ;

- didactica limbilor straine.

 

Proiecte de cercetare derulate:

 

-La traduction spécialisée : domaine de recherche pour la construction d’un modèle didactique opératoire en contexte pluriculturel (TradSpe) – proiect finantat de catre Agentia Universitara a Francofoniei (BECO/P1/2011/46115FT103).

 

Ressources de Recherche et de Didactique Universitaire (ResReDU) – proiect finantat de catre Agentia Universitara a Francofoniei (BECO/P1/2011/46115FT105).

 

Ressources partagées pour l’insertion professionnelle des diplômés en Europe Centrale et Orientale (Reparti-Eco) - proiect finantat de catre Agentia Universitara a Francofoniei.

 

 

 

 

ALTE ACTIVITATI

 

 

- contributie la coordonarea activitatilor de formare, a serviciilor lingvistice si de cercetare in cadrul Centrului de Limbi Straine LOGOS : cursuri, testari, traduceri autorizate, interpretariat.

- colaborare in initierea si desfasurarea activitatilor desfasurate sub egida Agentiei Universitare a Francofoniei in Universitatea din Pitesti.

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto