UNIVERSITATEA DIN PITESTI

FACULTATEA DE LITERE

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE APLICATE

 

 

STRATEGIA DE CERCETARE 2012-2016

 

I. Activitatea de cercetare a cadrelor didactice ale Departamentului de Limbi Straine Aplicate se desfasoara pe 5 mari axe de cercetare:

- Lingvistica teoretica si aplicata;

            - Limbaje de specialitate;

            - Traductologie;

            - Cultura si civilizatie anglofona, francofona;

            - Didactica limbilor straine

           

In cadrul acestor axe s-au dezvoltate mai multe teme de cercetare:

- Lingvistica teoretica si aplicata:

 • Abordari de epistemologie a lingvisticii ;
 • Gramatica imanenta a limbilor, modele si descrieri;
 • Descrierea mecanismelor discursului ;
 • Lingvistica juridica.

- Limbaje de specialitate:

 • Limba engleza/limba franceza/limba germana de specialitate: limbaj juridico-administrativ, limbaj economic, limbaj tehnico-stiintific, limbaj literar;
 • Terminologie si amenajare lingvistica.

- Traductologie:

 • Teoria si practica traducerii ;
 • Traducere asistata de calculator.

- Cultura si civilizatie anglofona, francofona:

 • Cultura, civilizatie si mentalitati contemporane.

- Didactica limbilor straine:

 • Didactica generala a limbilor straine;
 • Didactica limbilor straine pentru obiective specifice;
 • Didactica limbilor straine pentru obiective universitare;
 • Tehnologii informatice în didactica limbilor straine.

 

II. OBIECTIVE ALE ACTIVITATII DE CERCETARE

Obiectivele generale ale activitatii de cercetare a departamentului sunt urmatoarele:

- cresterea impactului activitatilor de cercetare prin publicarea de articole in reviste de prestigiu in domeniul filologic, si de carti in edituri internationale recunoscute CNCS sau nationale clasificate CNCS ;

- dezvoltarea capacitatii de cercetare ;

- implementarea rezultatelor cercetarii in activitatea didactica;

- corelarea activitatii de cercetare cu activitatea didactica;

- corelarea activitatii de cercetare cu specificul departamentului, al facultatii;

- implicarea studentilor activitatile echipelor de cercetare;

- stimularea activitatii de cercetare in randul studentilor si formarea acestora in spiritul rigorii in cercetare, atat la nivelul studentilor filologi cat si la cel al studentilor nefilologi din universitate.

 

III. AXE DE CERCETARE

 

AXA DE   CERCETARE i

 LINGVISTICA TEORETICA SI APLICATA

Obiectiv specific

Activitati

Diseminare

Coordonator

Echipa

Abordari de epistemiologie a   lingvisticii

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor si masteranzilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf. univ. dr. Laura Citu

Lect.dr. Nita Clementina

Lect.dr. Serbanica Florinela

Lect.dr. Boncescu Silvia

Lect.dr. Minca Nicoleta

Lect.dr. Cosma Ioana

Asist.drd. Enea Sorin

 

 

Gramatica imanenta a limbilor, modele si descrieri

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Lect.dr. Serbanica Florinela

Lect.dr. Costeleanu Mirela

Conf.dr. Tomescu Ana-Marina

Conf.univ.dr Dabu Bianca

Lect.dr. Iconaru Angela

Lect.dr. Matrozi Adina

Lect.dr. Popescu Ana-Maria

Descrierea mecanismelor   discursului

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Lect.dr. Popescu Ana-Maria  

Lect.dr. Boncescu Silvia

 

Conf.dr. Cîtu  Laura

Lect.dr. Ionica Laura

Lect..dr. Ilinca Cristina

Asist. Stanca Laura

Lingvistica   juridica

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.dr. Cîtu    Laura

Lect.dr. Matrozi Adina

 

Conf.dr. Tomescu Ana-Marina

Lect.dr. Serbanica Florinela

Lect.dr. Minca Nicoleta

Lect.dr. Delaunay Ina

Lect.dr. Maciu Andreea

Lect.dr. Iancu Daniela

 

AXA DE   CERCETARE ii

Limbaje   de specialitate

Obiectiv specific

Activitati

Diseminare

Coordonator

Echipa

Limba engleza/limba franceza/limba germana de specialitate:limbaj   juridico-administrativ, limbaj economic, limbaj tehnico-stiintific, limbaj literar

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.dr. Tomescu Ana-Marina

 

Conf.dr. Dabu Bianca

Conf.dr. Ungureanu Cristina

Lect.dr. Minca Nicoleta

Lect.dr. Nitu Raluca

Lect.dr. Costeleanu Mirela

Lect.dr. Ilinca Cristina

Lect.dr. Ivan Mirela

Lect.dr. Dimcea Carmen

Lect.dr. Iconaru Angela

Lect.dr. Maciu Andreea

Asist. Stanca Laura

Lect.dr. Bildan Cristina

 

Terminologie si amenajare lingvistica

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Lect.dr. Ionica Laura

Lect.dr. Dimcea Carmen

 

Conf.dr. Tomescu Ana-Marina

Lect.dr. Aldea Irina

Lect.dr. Cumpenasu Gisela

Lect.dr. Maciu Andreea

AXA DE   CERCETARE iii

Traductologie

Obiectiv specific

Activitati

Diseminare

Coordonator

Echipa

Teoria si practica traducerii

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Lect.dr. Ilinca   Cristina

Asist.drd. Enea   Sorin

 

Conf.dr. Cîtu Laura

Conf.dr. Dabu Bianca

Lect.dr. Matrozi Adina

Lect.dr. Aldea Irina

Lect.dr. Cumpenaşu   Gisela

Lect.dr. Nita Clementina

 

Traducere asistata de calculator

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.dr. Ungureanu Cristina

Lect.dr. Ilinca   Cristina

 

Lect.dr. Popescu   Ana-Maria

Lect.dr. Nitu Raluca

Lect..dr. Ivan   Mirela

Lect..dr. Dimcea Carmen

Asist.drd. Bungeanu C.

AXA DE   CERCETARE iv

Cultura   si civilizatie anglofona,   francofona

Obiectiv specific

Activitati

Diseminare

Coordonator

Echipa

Cultura, civilizatie si   mentalitati contemporane

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Lect.dr. Nitu Raluca

Lect.dr. Cosma Ioana

Lect. Aldea Irina

 

Conf.dr. Ungureanu Cristina

Lect.dr. Popescu Ana-Maria

Lect.dr. Delaunay Ina

Lect.dr. Boncescu Silvia

Lect.dr. Cosma Ioana

 

AXA DE CERCETARE v

DIDACTICA LIMBILOR STRAINE

Obiectiv specific

Activitati

Diseminare

Coordonator

Echipa

Didactica generala a limbilor straine

 

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor si masteranzilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Conf.dr. Dabu Bianca

Lect.dr. Iconaru Angela

 

Lect.dr. Ilinca Cristina

Lect.dr. Maciu Andreea

Lect.dr. Nita Clementina

Lect.dr. Costeleanu Mirela

Asist.drd. Enea Sorin

 

Didactica limbilor straine   pentru obiective specifice

(Limba franceza - FLE, FOS, FOU)

(Limba engleza - ESP, EAP)

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor si masteranzilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Lect.dr. Delaunay Ina

Asist.Stanca Laura

Lect.dr. Dabu Bianca

Lect.dr. Minca Nicoleta

Lect.dr. Nitu Raluca

Lect.dr. Popescu Ana-Maria

Lect.dr. Ivan Mirela

Lectdr. Dimcea Carmen

Lect.dr. Boncescu Silvia

 

Traditie si inovatie în didactica limbilor   straine

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor si masteranzilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Lect.dr. Ivan Mirela

Lect.dr. Maciu Andreea

Lect.dr. Serbanica Florinela

Lect.dr. Cosma Ioana

Lect.dr. Iconaru Angela

Lect.dr. Cumpenasu Gisela

Lect.dr. Costeleanu Mirela

Asist.drd. Enea Sorin

 

Tehnologii informatice în didactica   limbilor straine

cercetare individuala

cercetare colectiva

redactarea de articole si recenzii

conceperea si propunerea de cursuri optionale in   beneficiul studentilor si masteranzilor

redactarea de carti de specialitate

- publicarea in revistele de specialitate din facultate   si in alte reviste de specialitate din tara si din strainatate

- publicarea de carti in edituri nationale clasificate   CNCS sau internationale recunoscute CNCS

- organizarea de mese rotunde cu caracter stiintific

- organizarea de conferinte sustinute de personalitati   din tara si strainatate din domeniu

Lect.dr. Minca Nicoleta

Lect.dr. Aldea Irina 

 

Conf.dr. Tomescu Ana-Marina

Lect.dr. Nita Clementina

Asist. Stanca Laura

Asist.drd. Bungeanu C.

 

 

Director de departament,

Conf.univ.dr. Laura Citu

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto