Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: http://www.edu.ro/index.php
 
Academia Română: http://www.acad.ro/
 
Agence Universitaire de la Francophonie: http://www.auf.org
 
Association Internationale des Langues Étrangères Appliquées (AILEA) : http://anlea.org/
 
Asociaţia Traducătorilor din România : http://www.atr.org.ro/
 
Registrul Naţional al Calificărilor din România: http://www.rncis.ro
 
Agenţia de Credite şi Burse de Studii : http://www.roburse.ro/
 
Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare in Domeniul Educaţiei si Formării Profesionale : www.anpcdefp.ro
 
Portal invatare limbi straine - http://ro.bab.la
Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto