TRADIȚIE ȘI PROFESIONALISM 

 

Departamentul Limbă și Literatură

 

 

 

 

 DLL gestionează programe de studiu  acreditate la nivel de licență (cu durata de 6 semestre - 180 credite transferabile) și programe de studiu acreditate la nivel de masterat  (cu durata de 4 semestre - 120 credite transferabile), cărora li se adaugă      programele de doctorat  în domeniul filologic ale Școlii doctorale a Facultății de Litere . 

 Personalul didactic al departamentului Limba și Literatura este format din 27 de cadre didactice: profesori (7), conferentiari (7), lectori (10), asistenti doctori (1) si asistenti doctoranzi (2).

DLL cuprinde 3 colective: Colectivul de Limba și Literatura Română; Colectivul de Limba și Literatura Engleză, Colectivul de Limbi Romanice.

 

 

Misiunea Departamentului Limbă şi Literatură

 

     Misiunea DLL se concretizează în:

  • realizarea unei activităţi didactice de calitate şi eficientă, în interesul studenţilor şi al comunităţii;
  • realizarea unor cercetări strâns legate de profilul programelor de studiu gestionate, în interesul departamentului şi al facultăţii, pe coordonate specifice domeniului filologic;
  • efectuarea de activităţi nedidactice, în interesul învăţământului, în funcţie de priorităţile departamentului, ale facultăţii şi ale universităţii;
  • colaborarea cu asociaţii culturale de profil, cu filiala Uniunii Scriitorilor din Piteşti;
  • organizarea, în colaborare cu DPPD sau alte structuri reglementate prin lege, a perfecţionărilor cadrelor didactice din învăţământul pre-universitar, inclusiv a gradelor didactice.

 

ACTIVITATI DIDACTICE

PERSONAL-COLECTIVE

INDRUMARE GRAD I

 

GRAD II

CERCETARE STIINTIFICA

STUDENTI

EVENIMENTE

 

ADMINISTRATIV

CANDIDATURI

DIRECTOR DEPARTAMENT 

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto