MASTERAT -
LITERATURA ROMANA MODERNA SI CONTEMPORANA

 

 

Prin cursurile pe care le oferă, precum şi prin orientarea interdisciplinară, masteratul se adresează celor care vor să-şi aprofundeze cultura de formație umanistă, prin dezvoltarea competențelor complementare studiilor de licență şi dezvoltarea capacităților individuale de cercetare ştiințifică.

- completarea şi aprofundarea cunoștințelor dobândite în cadrul cursurilor de licență;

- asigurarea unui nivel de pregătire necesare unei eventuale continuări a studiilor la/de doctorat

- reconsiderarea literaturii dintr-o perspectivă inter şi multidisciplinare (cu deschidere spre studiul mentalităților)

 

CARIERE:

Educație, cercetare, jurnalism cultural, critică literară, editare de carte, management cultural.

 

COMPETENŢE:

- cunoașterea aprofundată a operelor literare fundamentale și asimilarea metodelor moderne de analiză și sinteză

- capacitatea de a identifica spedificul fiecărui text literar și de a integra stilurile și temele literare

- capacitatea de a aplica procedee diferite de investigare a textului și de a propune interpretări inedite

- dezvoltarea discernământului critic în alcătuirea bazei de date necesare în cercetarea literaturii și a probității științifice în utilizarea surselor bibliografice


Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto