MASTERAT - STRUCTURA LIMBII ROMANE ACTUALE

 

 

Masteratul se constituie ca ciclul al II-lea de aprofundare a studiilor de licenţă în specialitatea limba şi literatura română; sunt abordate din punct de vedere teoretic şi aplicativ faptele de limbă din perspectiva structurii lui actuale, fără să fie neglijate nici aspectele diacronice atunci când adevărul ştiinţific cere raportarea la ele.

 

Se urmăresc completarea şi aprofundarea competenţelor de specialitate în problemele limbii, nu ca o identificare şi completare a bazei de date, ci ca o explorare şi participare la rezolvarea principalelor probleme pe care cercetarea le ridică. Sub acest aspect, se disting, de fapt, două direcţii: de a se pregăti pentru admiterea la studiile universitare de doctorat şi de a se angaja în munca de cercetare ştiinţifică, ce presupune tocmai achiziţionarea acestor abilităţi investigatoare. Totuşi, pregătirea fundamentală în cadrul masteratului oferă cursanţilor în primul rând baza formării filologice, în vederea ocupării posturilor didactice din învăţământul liceal.

 

Disciplinele teoretice de orientare generală (Teorie şi metodă în lingvistică, Lingvistica textuală,Gramatica argumentaţiei, Gramatici generative şi computaţionale) sunt dublate de cele cu caracter aplicativ (Tendinţele actuale ale limbii române; Expresivitatea limbii române, Tehnica cercetării ştiinţifice, Aspecte normative: cultivarea limbii).

 

Sub aspectul cercetării sunt abordate faptele de limbă la fiecare nivel al ei, urmărindu-se înţelegerea lor la nivelul actual al dezvoltării ştiinţelor comunicării.

 

ORAR

 

STRUCTURA LIMBII ROMANE ACTUALE - AN I-II, SEM. 1, 2015-2016 - click detalii


Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto