UNIVERSITATEA DIN PITESTI

FACULTATEA DE LITERE

DEPARTAMENTUL LIMBA SI LITERATURA

PRIMUL PAS CATRE EUROPA!

PROGRAME DE MASTERAT ADAPTATE CERINTELOR PIETEI

 

Masterat: TRADUCTOLOGIE – LIMBA ENGLEZA

 

Programul de studii masterale de Traductologie – Limba engleza functioneaza din anul universitar 2009-2010 in cadrul Facultatii de Litere, fiind coordonat de Departamentul Limba si Literatura prin colectivul de Limba si Literatura Engleza (fosta catedra).

Masteratul Teoria si Practica Traducerii – Limba Engleza se constituie ca ciclul al II-lea de aprofundare a studiilor de licenta in specialitatea limba si literatura engleza; sunt abordate toate nivelurile limbii dintr-o perspectiva integratoare.

Aceasta specializare isi propune sa ofere studentilor o continuare fireasca a invatamantului filologic de 3 ani (Ciclul I) si are drept obiectiv principal formarea de cadre competente in domeniul traducerii si interpretariatului ca un raspuns la cererea mare pe piata muncii din Romania dar si din Uniunea Europeana de specialisti autentici.

Un alt obiectiv este formarea de specialisti care sa activeze specific in domenii ca: jurnalism, turism, birotica-secretariat, diplomatie, relatii economice internationale, cercetare de profil filologic, administratie publica, etc. Dezvoltarea actuala a societatii romanesti favorizeaza astfel de optiuni pentru viitorii absolventi.

Programa de studii permite, de asemenea, ca viitorii absolventi sa lucreze in multe alte domenii de activitate care presupun o formatie intelectuala multidisciplinara. Ea cuprinde pe de o parte discipline teoretice fundamentale precum Teoria, evolutia si tipologia traducerii, Cultura si civilizatie engleza si americana, Interculturalitate si traducere, Teoria textului, Stilistica, Pragmatica, Expresivitatea limbii romane, Didactica traducerii iar pe de alta parte discipline cu aplicabilitate practica precum Interpretare simultana si consecutiva, Traducerea si retroversiunea textului literar (proza si poezie), Traducerea si retroversiunea limbajelor de specialitate, Tehnici de redactare si editare, cu scopul de a oferi studentilor uneltele necesare unei abordari adecvate a actului de traducere din punct de vedere lingvistic.

 

CARIERE

 • traducatori in birouri de traduceri, agentii, intreprinderi, edituri, firme, in cadrul institutiilor europene, freelance (specializati in domeniile economic, juridic, tehnic, medicina, institutii europene, ghizi turistici)
 • profesori si cercetatori.
 • specialisti care sa activeze specific in jurnalism, turism, birotica-secretariat, diplomatie, relatii economice internationale, cercetare de profil filologic, administratie publica

 

COMPETENTE

- competente comunicationale generale in limba engleza

- competente lingvistice in limba engleza: traducerea si retroversiunea textului literar (proza, poezie) / limbajelor de specialitate, interpretare simultana si consecutiva, tehnici de redactare si editare

 

STRUCTURA PLANULUI DE INVATAMANT

 

A. Discipline fundamentale 

 • Teoria, evolutia si tipologia traducerii
 • Cultura si civilizatie engleza si americana
 • Interculturalitate si traducere
 • Teoria textului
 • Stilistica
 • Pragmatica
 • Expresivitatea limbii romane
 • Didactica traducerii

 

B. Discipline de aprofundare

 • Interpretare simultana si consecutiva
 • Traducerea si retroversiunea textului literar (proza si poezie)
 • Traducerea si retroversiunea limbajelor de specialitate
 • Tehnici de redactare si editare

C. Discipline prevazute cu laboratoare

 • Interpretare simultana si consecutiva
 • Traducerea si retroversiunea textului literar (proza si poezie)
 • Traducerea si retroversiunea limbajelor de specialitate

 

 PLAN DE INVATAMANT

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto