Sef Colectiv

   Conf.univ.dr. Diana LEFTER

Secretar Stiintific

   Lect.univ.dr. Adriana APOSTOL

 

Descriere generala

Colectivul de Limbi Romanice functioneaza in cadrul Facultatii de Litere a Universitatii din Pitesti. Colectivul de limbi romanice a fost integrat, inainte de 1990, in catedra de Filologie si condus de prof.dr. Gabriel Tepelea, care a fost si decan al facultatii. In primii ani de dupa 1990 a functionat in cadrul catedrei de Limbi straine, apoi a devenit catedra independenta. Vechilor membri ai colectivului li s-au alaturat progresiv tineri asistenti si preparatori, precum si colaboratori externi de prestigiu: Alexandra Cunita, Mariana Tutescu, Andrei Ionescu, Coman Lupu, Dan Dobre (Universitatea din Bucuresti); Irina Mavrodin (Universitatea din Craiova); Jean-Louis Courriol (Universitatea din Lyon – Franta). Colectivul are in prezent  10 membri (2 profesori universitari, 4 conferentiari, 3 lectori si 1 asistent),  toti avand titlul stiintific de doctor, obtinut la universitati de prestigiu din tara si din strainatate.

 

 

 

 

 

Specializari gestionate

 

TIPUL

DENUMIREA

Durata

Licenta

LIMBA ȘI LITERATURA FRANCEZĂ-LIMBA SI LITERATURA ENGLEZĂ

3 ani

Master

TRADUCTOLOGIE-LIMBA FRANCEZĂ

2 ani

Master

LIMBĂ, CULTURĂ ȘI IDENTITATE ÎN EUROPA

2 ani

Master

LIMBI MODERNE ȘI COMUNICARE INTERNAȚIONALĂ

2 ani

Doctorat

LITERATURĂ FRANCEZĂ

3 ani

 Personal

 

 Functia didactica

 Numele si prenumele

  

Prof.univ.dr.

Alexandrina Mustatea 

CV

Prof.univ.dr.

  Sanda-Marina Badulescu

CV

Conf.univ.dr.

  Gabriel Parvan

CV

Conf.univ.dr.

  Crina-Magdalena Zarnescu

CV

Conf.univ.dr.

  Mihaela Mitu

CV

Conf.univ.dr.

  Corina-Amelia Georgescu

CV

Conf.univ.dr.

  Diana-Adriana Lefter

CV

Lect.univ.dr.

  Clara Abrudeanu

CV

Conf.univ.dr.

  Liliana Voiculescu

CV

Lect.univ.dr.

  Silvia-Adriana Apostol

CV

 

Cercetare Stiintifica

 

Membrii Colectivului de Limbi Romanice sunt permanent angrenati in activitati de cercetare, colective (granturi, proiecte) si individuale (publicare de carti si articole).

 

GRANTURI SI CONTRACTE DE CERCETARE

 • Grantul “Conectori discursivi in limba romana. Abordare contrastiva”, propus in cursul anului universitar 2005-2006 a indeplinit criteriile de eligibilitate.

Director de proiect: Prof.univ.dr. Alexandrina Mustatea.

 

 • Proiect Socrates-Minerva : “Manual de supravietuire pragmalingvistica in limbile romanice” 72059-CP-2-2001-1-ES-Lingua-L2, 2001-2003

Coordonator : Conf.univ.dr. Gabriel Parvan

Membri:

Prof.univ.dr. Alexandrina Mustatea           

Lect. univ. dr. Catalina Constantinescu

Lect. univ. dr. Diana Lefter

 

 • Franco – Romanian Joint Program / PHARE Ro 00/IB/OT/01 Mutual Recognition of Qualifications for Professional Purposes

Beneficiar: MECT Romania, 2002-2004

Membru: Prof.univ.dr. Sanda-Marina Badulescu

 

 • Comunicare si integrare in contextul globalizarii. Perspective romanesti si europene. 5/10/10/2007 AR

Membri: prof. dr. Alexandrina Mustatea

Conf. Dr. Crina Zarnescu

Conf. Dr. Mihaela Mitu

Lect. Dr. Diana Lefter

Lect. Dr. Florinela Serbanica

Lect dr. Liliana Voiculescu

 

 • APLEC – Apprentissage par des professionnels des langues d’Europe Centrale – 229790-CP-1-2006-Lingua 2

Membru : lect. dr. Diana Lefter

 

 • Proiectul POSDRU/19/1.3/G/33310 „Formare continua si reconversie profesionala pentru profesorii de limbi straine in domeniul traducerii", Proiect co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Proiectul se deruleaza in perioada iulie 2010-iunie 2012 si are ca obiectiv general folosirea mai eficienta a capitalului uman din Romania in concordanta cu nevoile pietei prin furnizarea de educatie si formare continua si de calitate.

Proiectul se adreseaza cadrelor didactice (profesori de limba franceza si de limba engleza) din invatamantul profesional si tehnic, din invatamantul secundar inferior, din invatamantul secundar superior, din invatamantul superior, formatorilor, tinerilor absolventi sub 35 de ani debutanti in cariera didactica si personalului implicat in dezvoltarea si managementul programelor de formare continua a personalului didactic si formatorilor.

Beneficiar: UNIVERSITATEA DIN PITESTI

Parteneri:

CASA CORPULUI DIDACTIC ARGES

S.C. ALTHEEA IMPACT S.R.L

S.C. INTERNATIONAL LANGUAGES S.R.L

Manager de proiect: conf.univ.dr. Corina-Amelia Georgescu

 

 

REVISTA STUDII SI CERCETARI FILOLOGICE. SERIA LIMBI ROMANICE

In cadrul Colectivului de Limbi Romanice s-a infiintat in anul 2007 revista Studii si cercetari filologice. Seria limbi romanice, revista bianuala, care gazduieste articole ale cadrelor didactice si cercetatorilor din tara si din strainatate. In comitetul onorific al revistei se regasesc nume prestigioase din lumea studiilor literare si lingvistice: Anna Jaubert, Claude Muller, Bernard Combettes, Francis Claudon. Revista Studii si cercetari filologice. Seria limbi romanice este revista indexata BDI, acreditata CNCS C (2012), CNCSIS B+ (2010,2011).

 

AXE DE CERCETARE:

 • Studii literare (coordonator: prof.univ.dr. Alexandrina MUSTĂȚEA)
 • Lingvistică și studii contrastive (coordonator: conf.univ.dr. Mihaela MITU)
 • Traductologice (coordonator: conf.univ.dr. Crina-Magdalena ZĂRNESCU)
 • Plurilingvism și multilingvism (coordonator: prof.univ.dr. Sanda-Marina BĂDULESCU)
 • Didactică universitară (coordonator: conf.univ.dr. Corina-Amelia GEORGESCU)
 • Literatură, imagologie, mentalități (coordonator: conf.univ.dr. Diana LEFTER)
 • Comunicare și societate (coordonator: conf.univ.dr. Liliana VOICULESCU)

 

 

STRATEGIA DE CERCETARE A COLECTIVULUI DE LIMBI ROMANICE 2012-2016 (mai multe informatii)

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto