DENUMIREA FACULTATII

 

 

FACULTATEA DE LITERE

DECAN

 

Prof. univ. dr. Ștefan GĂITĂNARU

PRODECANI

Conf. univ. dr. Liliana SOARE

 

Conf. univ. dr. Valentina STÎNGĂ

DESCRIERE GENERALA

 

MISIUNE

Facultatea de Litere a Universitatii din Pitesti are obiective clare, realizabile si  cuantificabile în acord cu politicile educationale cu caracter national si european:

 • Formarea, calificarea si specializarea studentilor, masteranzilor si doctoranzilor proprii astfel incat sa fie adaptati exigentelor stiintei si societatii contemporane.
 • Ridicarea nivelului calificarilor stiintifice prin afirmarea performantelor stiintifice  ale   membrilor comunitatii academice in cadrul comunitatii stiintifice transnationale si  in cadrul cooperarii internationale.
 • Promovarea spiritului de liber examen, a gandirii critice, achizitionarea, innoirea si perfecttonarea cunostintelor;
 • Participarea stiintei si culturii romanesti la dezvoltarea stiintei si culturii universale;
 • Afirmarea identitatii culturii nationale si participarea la procesul de integrare europeana.
 • Oferirea de servicii sociale si culturale membrilor comunitatii academice, dar si celor din afara ei, prin difuzarea valorilor culturale, stiintifice, prin realizarea echilibrului necesar intre cultura umanista si cea stiintifica etc.

In conformitate cu normativele in vigoare implementate de Agentia Romana de Asigurare a Calitatii in Invatamantul Superior, Facultatea de Litere prin programele de studiu derulate are ca misiune specifica pregatirea de specialisti in domeniul Stiintelor Umaniste pentru toate cele trei cicluri: de formare initiala (ciclul I), master (ciclul al II-lea), doctorat (ciclul al III-lea). Competentele create de-a lungul programelor de studiu asigura formarea de:

 •           Profesori·
 •           Asistenti de cercetare
 •           Cercetatori
 •           Consilieri
 •           Filologi
 •           Lingvisti·
 •           Experti
 •           Traducatori·
 •           Interpreti
 •           Interpreti relatii diplomatice·
 •           Referenti literari
 •           Secretari literari·
 •           Editori
 •           Redactori·
 •           Functionari de stat
 •           Functionari publici etc. ·

 

SPECIALIZARI GESTIONATE

 

 

 

TIPUL

(Licenta, Master, Doctorat)

DENUMIREA

Durata

LICENTA

Romana-Engleza

 

3 ani

LICENTA

Romana-Engleza (Rm. Vilcea)

 

3 ani

LICENTA

Romana-Franceza

 

3 ani

LICENTA

Franceza-Engleza

 

3 ani

LICENTA

Limbi Moderne Aplicate (Engleza, Franceza)

 

3 ani

MASTER UNIVERSITAR

Studii literare franceze

2 ani

MASTER UNIVERSITAR

Structura limbii române actuale

 

2 ani

MASTER UNIVERSITAR

Literatura romana moderna si contemporana

 

2 ani

MASTER UNIVERSITAR

Traductologie - limba franceza

 

2 ani

MASTER UNIVERSITAR

Traductologie - limba engleza

 

2 ani

MASTER UNIVERSITAR

Limbi moderne si comunicare internationala (Franceza-Engleza/Romana)

 

2 ani

DOCTORAT

 

(domeniul fundamental StiinteUmaniste, Domeniul Filologie)

Limba romana

3 ani

DOCTORAT

 

(domeniul fundamental Stiinte Umaniste, Domeniul Filologie)

Literatura romana

3 ani

DOCTORAT

 

(domeniul fundamental StiinteUmaniste, Domeniul Filologie)

Literatura franceza

3 ani

DOCTORAT

 

(domeniul fundamental StiinteUmaniste, Domeniul Filologie)

Filologie clasica

3 ani

DEPARTAMENTUL DE LIMBA SI LITERATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitati specifice

 

 

Colectivul de Limba si Literatura

Romana

coordoneaza activitatea didactica si de cercetare pentru specializarile:

Romana-Engleza, Romana-Franceza - ciclul I;

„Literatura romana moderna si contemporana”, „Structura limbii romane actuale”- ciclul al II-lea;

Doctorat - „Limba romana”, Doctorat - „Literatura romana” - ciclul al III-lea)

 

Colectivul de Limbi Romanice

coordoneaza activitatea didactica si de cercetare pentru specializarile:

Franceza-Engleza, Româna-Franceza,Franceza-Spaniola,

Traducere si Interpretariat (Engleza, Franceza) - ciclul I;

„Studii literare franceze”, „Traductologie - Limba franceza” - ciclul al II-lea;,

Doctorat - "Literatura franceza" - ciclul al III-lea.

 

Colectivul de Limba si Literatura Engleza

coordoneaza activitatea didactica si de cercetare pentru specializarile

Romana-Engleza, Franceza-Engleza, Traducere si Interpretariat (Engleza, Franceza - ciclul I;

„Traductologie - Limba engleza” - ciclul al II-lea;

 

DEPARTAMENTUL DE LIMBI STRAINE APLICATE

Limbi Straine Aplicate

coordoneaza activitatea didactica si de cercetare pentru specializarea Limbi Moderne Aplicate (Engleza, Franceza)  - ciclul I respectiv pentru specializarile nefilologice din cadrul universitatii la disciplinele „Limba franceza”, „Limba engleza”;

„ Jurislingvistica- terminologie si traducere juridica” – ciclcul al II-lea;

Doctorat - Filologie clasica – ciclul al III-lea.

 

CENTRE DE CERCETARE

 

 

Denumirea centrului

 

Activitati specifice

Centrul de cercetari asupra imaginarului. Text, discurs, comunicare. Imagines

 

- Activitati de cercetare in domeniul literaturii, lingvisticii si didacticii;

- Integrarea masteranzilor si doctoranzilor in activitatile de  cercetare si publicare;

- Proiecte de cercetare si teze de doctorat in cadrul Scolii doctorale a Facultatii de Litere ;

- Organizarea anuala a conferintei internationale Language and Literature - European Landmarks of Identity;

- Proiecte, granturi ;

- Colaborari interuniversitare (nationale si internationale) ;

- Conferinte ale unor cercetatori romani si straini, specialisti in domeniile de cercetare ale centrului ;

- Afilierea la grupuri si asociatii similare din tara si strainatate.

Centrul de Limbi Straine LOGOS

 

- desfasoara activitati de cercetare in domeniul didacticii limbilor straine pe obiective specifice si al traducerii de limbaj general si specializat.

Centrul de Studii Medievale si Premoderne

- Activitati de cercetare stiintifica dispuse pe urmatoarele programe:

           - Studii de carte veche romaneasca;

           - Studii si cercetari lingvistice;

           - Studii de paremiologie;

           - Studii de imagologie si mentalitati;

           - Studii teoretice si aplicate de retorica si argumentare;

           - Studii de filologie clasica;

           - Studii de literatura comparata;

          - Studii de istorie si filozofie;

          - Studii de paleoslava si redactii slavone;

- Activitati corelate cu cele ale cercului studentesc de „Literatura romana veche”;

- Organizarea anuala a colocviului  international Perspective contemporane asupra lumii medievale.

CERCETARE STIINTIFICA

 

Cercetarea stiintifica se desfasoara pe specific filologic, Facultatea de Litere fiind implicata, prin cadrele didactice titulare, in activitati precum:

-           publicarea de carti si articole de specialitate in volumele aferente  conferintelor nationale si internationale;

-           organizarea de manifestari stiintifice de nivel international si national;

-           editarea revistelor de specialitate la nivel de catedra si la nivel de facultate;

-      conceperea de proiecte si granturi internationale.

 

ALTE INFORMATII UTILE

- Facultatea de Litere elibereaza certificate de competenta lingvistica pentru inscriere la licenta, master, doctorat, burse de studii in strainatate etc., conform nivelurilor descrise de Cadrul European Comun de Referinta pentru limbi.

 

- Centrul de limbi straine LOGOS ofera cursuri de pregatire lingvistica in conformitate cu programele  de studiu aferente nivlelurilor A1, A2, B1, B2, C1, C2, pentru limba engleza, franceza, germana, spaniola, romana pentru straini.

 

- Facultatea de Litere se preocupa permanent de dezvoltarea unor relatii de calitate cu actualii, viitorii si fostii studenti si se implica in manifestari studentesti ce au scopul de a dezvolta competentele didactice si de cercetare ale acestora.

 

 

FACULTATEA DE LITERE

 

Str. Gh. Doja, nr. 41

Pitesti, Arges

ROMANIA

Tel: 00 40 348 453 300

www.upit.ro – Facultati: Facultatea de Litere

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto