În vederea realizării misiunii de cercetare, Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial urmăreşte generarea şi transferul de cunoaştere prin cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă, dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic, creaţie individuală şi colectivă.

Domeniile de cercetare în care-şi desfăşoară activitatea membrii departamentului sunt:

  • ştiinţa şi ingineria materialelor (materiale noi, coroziune),
  • inginerie mecanică (concepere produse),
  • inginerie industrială (fabricaţie produse),
  • inginerie şi management (managementul producţiei industriale).

Activităţile de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI) se realizează de către cadre didactice, doctoranzi, masteranzi şi studenţi din anii terminali ai ciclului de licenţă, în următoarele direcţii:

-             Tehnologia materialelor noi, Coroziune, Tribocoroziune;

-             Materiale plastice şi compozite;

-             Proiectarea produselor, Modelare şi simulare, Analiză structurală, Prototipare rapidă;

-             Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin aşchiere;

-             Tehnologii şi echipamente de prelucrare prin deformare plastică;

-             Concepere sisteme industriale, Managementul producţiei și proiectelor;

-             Logistică industrială, Modelare şi simulare fluxuri logistice.

Activitatea de CDI se desfăşoară în laboratoare ale: Departamentului Fabricaţie şi Management Industrial, Centrului de Cercetare Ingineria Automobilului şi Centrului de Cercetare Materiale Avansate.

 

Prezentare activităţi

CDI - DFMI

Manifestări ştiinţifice

2016

Rezultate cercetare ştiinţifică DFMI 2015

ICAMaT 2015 - Conferinta stiintifica co-organizata de DFMI

 Workshop: Fabrica virtuală 2014 – o interfață între universitate și industrie

 INNOVATIVE MANUFACTURING ENGINEERING INTERNATIONAL CONFERENCE - IManE 2015, Conferinţă internaţională la care DFMi este co-organizator

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto