În scopul consolidării abilităţilor şi competenţelor dobândite pe parcursul studiilor de licenţă, Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial asigură desfăşurarea activităţilor de practică a studenţilor. Organizarea acestei activităţi este făcută în concordanţă cu cerinţele în vigoare şi constă în implicarea graduală a studenţilor în aceste tipuri de activităţi.

 

Structura generală

a activităţilor de practică

 2014-2015

Firme cu care sunt încheiate convenţii de practică

În 2014-2015

Stagii de practică

pentru finalizarea studiilor

Promoţia 2014-2015

Anul I

Anul II

Anul III

Anul IV

 

 
 “Catalogul temelor de stagii Drive Your Future” pentru anul universitar 2015-2016 precum  si procedura de aplicare sunt disponibile pe dintre site-urile noastre oficiale DACIA RENAULT si pot fi accesate la oricare dintre urmatoarele link-uri :
 
Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto