În vederea realizării misiunii de educaţie, Departamentul de Fabricaţie şi Management Industrial coordonează următoarele programe de studii universitare de licenţă – ingineri 4 ani:

  • Tehnologia Construcţiilor de Maşini (TCM)
  • Inginerie Economică Industrială (IEI)

 

Tehnologia Construcţiilor de Maşini, pe scurt TCM, este o specializare de studii universitare de licenţă din domeniul Inginerie Industrială, care a fost înfiinţată în România în urmă cu peste 50 de ani. În Universitatea din Piteşti specializarea TCM funcţionează din anul 1984, fiind acreditată ARACIS.

Inginerul tehnolog, aşa cum este numit în limbajul curent absolventul TCM, se ocupă cu fabricarea produselor industriale. Competenţele pe care le dobândeşte acesta în cadrul studiilor de licenţă (programare şi operare pe calculatoare, proiectare piese şi ansambluri mecanice, proiectare tehnologii şi  echipamente de fabricaţie pentru produse mecanice, managementul calităţii produselor şi al proceselor de fabricaţie, cercetare procese de fabricaţie) îi permit să acceseze o foarte mare diversitate de locuri de muncă.

Astfel, TCM poate lucra în orice întreprindere industrială (producătoare de automobile sau componente de automobil, de bunuri industriale, de echipamente şi instalaţii industriale etc.), în firme de proiectare-dezvoltare produse şi / sau tehnologii, institute de cercetare sau în învăţământ (preuniversitar sau universitar).

 

Plan de învăţământ TCM 2015-2019

Ghid de elaborare

a proiectelor de an

Ghid de finalizare

a studiilor

Admitere

TCM 2015

Pliant TCM 2015

 

Ingineria Economică Industrială, pe scurt IEI, este o specializare ce face parte din domeniul Inginerie şi Management, apărut în România în 1990 ca o necesitate impusă  de cerinţele economiei de piaţă. În Universitatea din Piteşti specializarea IEI a luat fiinţă în anul 1999, fiind acreditată ARACIS.

Inginerul economist, cum este numit absolventul specializării IEI, dobândeşte competenţe interdisciplinare, de natură tehnică, economică şi managerială (programare şi operare pe calculator, proiectare produse şi tehnologii de fabricaţie, managementul calităţii produselor şi proceselor, managementul sistemelor de producţie, logistică industrială, analiză economico-financiară a firmelor industriale) care îi permit să lucreze în diferite domenii industriale, în cercetare sau în învăţământ.

Astfel, inginerul economist îşi găseşte locul în diverse niveluri de conducere şi departamente, în mod special în cele de vânzări, marketing, cumpărări, gestiunea producţiei, logistică, dar şi în departamentele tehnice (proiectare, cercetare etc.) sau de resurse umane ale întreprinderilor.

 

Plan de învăţământ

IEI 2015-2019

Ghid de elaborare

a proiectelor de an

Ghid de finalizare

a studiilor

Admitere

IEI 2015

Pliant

IEI 2015

 

Ca urmare a existenţei în regiune a unui număr important de firme cu acţionariat francez, dar şi a numărului însemnat de parteneriate ale DFMI cu universităţi din Franţa, în anul 2013 a fost autorizat provizoriu programul de studii universitare de licenţă IEI - cu predare în limba franceză.

 

Competenţe & Profesii

 

Compétences & Débouchées

Plan de învăţământ

2014-2018

Programme d’enseignement

Pliant IEI-cu predare în lb. franceză

Présentation

Ingénierie Economique Industrielle

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto