Centrul de Studii Juridice şi Administrative

 

Direcţii de cercetare

 

 

Cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă în domeniul ştiinţelor juridice şi al administraţiei publice prin stimularea schimbului de idei şi a colaborării în următoarele direcţii de cercetare:

- drept civil, drept procesual civil;

- dreptul familiei, protecţia copilului;

- drept procesual penal, drept penal, criminologie;

- cooperare juridică internaţională în materie penală şi civilă;

- dreptul muncii, dreptul securităţii sociale;

- drept comercial, dreptul afacerilor;

- drept administrativ, drept constituţional, ştiinţa administraţiei.

    

Activităţi conexe:

- servicii de consultanţă; activitate de transfer a rezultatelor cercetării ştiinţifice către alte instituţii interesate în baza contractelor/acordurilor încheiate;

- valorificarea rezultatelor cercetării ştiinţifice prin editarea unor lucrări ştiinţifice şi materiale cu destinaţie mai largă.

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto