Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative

 

PROIECTE

 

 

Proiectul: "Stagiile de practică- o premisă a reuşitei profesionale" (POSDRU/161/2.1/G/137930)

 

                                   http://stagiidepractica-pitesti.ro/

 

 

Proiectul: "Aplicabilitatea cunoştinţelor teoretice dobândite în timpul studenţiei-drumul spre performanţă" (ID:POSDRU/109/2.1/G/81698)

 

                                    http://www.prodrept.upit.ro/

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto