Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative 

Program de studiu: DREPT

4 ani

 

 

      

Planuri de învăţămant

            - forma de invăţământ- zi

            - forma de invăţământ- IFR

 

Fişele disciplinelor:

      - anul I

      - anul al II-lea

      - anul al III-lea

      - anul al IV-lea

 

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto