Master: JURISLINGVISTICĂ – TERMINOLOGIE ŞI TRADUCERE JURIDICĂ

 

-  1,5 ani - 

 

 

Scurtă descriere 

Acest master are caracter interdisciplinar si se adreseaza absolventilor de ciclu I licenta din urmatoarele domenii: Limbi Moderne Aplicate, Litere, Drept, Relatii internationale, Jurnalism, dar si altor categorii de absolventi din domeniul Stiintelor Umaniste.

Programul are vocatie profesionala si caracter pluridisciplinar, teoretic si practic, oferind o pregatire adaptata nevoilor mediului socio-profesional, dar si cu deschidere spre cercetarea stiintifica. Masterul este adaptat la noile cerinte de pregatire profesionala pe care le presupune integrarea europeana a Romaniei si intregul proces al mondializarii, fiind organizat pe doua module: competenta juridica, competenta lingvistica.

 

Competente ale absolventilor 

 Absolventii vor fi capabili sa traduca si sa redacteze orice tip de text juridic (lege, contract, sentinta etc.) si sa opereze cu concepte din sisteme juridice diferite, vor dobandi cunostinte aprofundate in domeniul tehnicilor de traducere si interpretare generale si specifice limbajului juridic, al culturii juridice franceze si europene.

                     

Şanse de angajare 

Programul pregateste specialisti pentru urmatoarele calificari conform actualului COR :      

     - traducator-interpret autorizat, specializat pe limbajul juridico-administrativ;

     - terminolog.

Specializarea are in vedere pentru propunere calificarea de jurist-lingvist, care exista in spatiul european si pentru care exista deja oferte de munca si pe piata interna.

 

Facilităţi de studiu şi de cercetare    

Procesul instructiv-educativ din cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative din Pitesti este facilitat, in prezent, si de o baza materiala adecvata, care cuprinde, printre altele, 6 sali de curs, 15 sali de seminar,  laboratoare de informatica, un laborator de criminalistica, o biblioteca de specialitate, camin si cantina.

 

 

Toate drepturile rezervate Universitatea din Pitesti
fotograflaborator foto